ԱԻՆ-ից հայտնում են․ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԻ ՇԱՐՔ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ ԱՆԱՆՑԱՆԵԼԻ ԵՆ

Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ ՀՀ տարածքում ավտոճանապարհները անցանելի են։ Շիրակի մարզի Գյումրի, Արթիկ, Մարալիկ քաղաքներում և Ախուրյան գյուղում մառախուղ է։

Արտակարգ իրավիճակների նախար արությունը տեղեկ ացնում է, որ ՀՀ տարածքում ավտոճանա պարհները անց անելի են։ Շիրակի մարզի Գյումրի, Ար թիկ, Մարալիկ քաղաք ներում և Ախուրյան գյուղ ում մառ ախուղ է։