Ահա, թե ինչ է սպասվում կենդանակերպի նշաններին 2022 թվականին՝ ըստ Վանգայի

Շատ պայծառատեսներ և կանխատեսողներ կանխատեսումներ են արել հեռավոր ապագայի մասին, որն արդեն գալիս է։ 2022 թվականը մոտ է, և բոլոր մեկնաբանու թյունները ասում են, որ մարդկությունը գնում է դեպի անդ ունդ։ Մարդիկ կազմակեր պում են համաշխարհային հակամար տություններ, պա տերազմներ, քաղաքական գզ վրտոցներ պետությունների ղե կավարների միջև, հան
ցագործություններ: Ո՞ւր ենք գնում:

Աշխարհահռչակ կույր պայծառատես Վանգան մեծ փորձություններ է կա նխատեսել ամբողջ աշխարհի համար 2022 թվականին։ Նրա խոսքով՝ երրորդ համաշխարհային պա տերազմի սկիզբն անխու սափելի է, բնական աղ ետներ՝ լայն ածավալ ցո ւնամիի և եր կ րաշարժերի տեսքով: Այնուամենայնիվ, ամենասա րսափելի կա նխատեսումը վերաբերում է հենց մարդուն: Ըստ նրա՝ մարդը կկորցնի իր բա րոյական բնավորութ

յունը և պատրաստ կլինի պայ քարել սննդի համար և հիանալ մարդկային ար յան տեսարանով։ Ինչպես Կ.Մաքքարթիի «Ճանապարհը» վեպում մարդիկ կսկսեն պա տերազմ հանուն արդարության և կավարտեն թա լանով: Նա նշում է, որ ամեն մեկն իր շա հն է փնտրելու: Մարդիկ կսկսեն երկրպագել Ոսկե հորթին: Մարդկանց մեծ մասը կդառնա ա վազակ և մարդաս պան՝ կորցնելով «արդարություն» հասկացությունը:

Շատերը պայ քար կսկսեն մի կտոր հացի համար: Ռուսաստանը կդառնա բար ոյական ուժի կենտրոն, որը թույլ կտա իր թևի տակ հավաքել սլավոններին ամբողջ աշխարհից։ Ռուսաստանը ճանաչված է որպես գերտերություն, որը բոլորի համար ցույց կտա իրական ուղին: Այս երկիրը թույլ կտա ողջ մարդկությանը գտնել նպատակ, որը կմիավորի բոլորին: Մյուս երկրները կսկսեն համագործակցել Ռուսաստանի հետ։

Ցանկանում ես հավատալ, որ պա տերազմների վերաբերյալ բոլոր կա նխատեսումները կմնան պարզապես ենթադրություններ: Ի վերջո, մեզ մեկ անգամ չէ, որ կա նխատեսել են աշխարհի վերջը, ինչը երբեք տեղի չի ունեցել: Միգուցե Վանգայի կանխատ եսումները կլինեն միայն նախազ գուշացում և միջոց՝ ցույց տալու, թե ինչի մասին արժե մտածել: