Աղոթք «Սուրբ Աստվածածնի 77 երազը»․ սա ունի անհավանական ազդեցիկ ուժ

Աղոթքը օգնում է հաղթահարել շատ դժվարություններ: Գիտակցեք, որ Աստվածամայրը ամեն ինչի մայրն է: Այնուամենայնիվ, չպետք է մոռանալ այդ աղոթքը, այն պետք է սր տից բխի: Բարձր ուժերը պատասխանում են միայն անկեղծին:

Երազը Կո ւյսի մասին — աղոթք, որը հեռացնում է ցանկացած վնա ս, հեռացնում դ ևեր, հեռացնում է ս ատանայական եռամիասնությունը, չեղարկում ցանկացած բացասականություն և ինտ րիգներ: Աստծո մայրիկի այս աղոթքը բուժում է ամենալուրջ հի վանդությունները,հեռացնում և պաշտպանում է ցանկացած դժ վարությունից, բոլոր խնդիրներից:

Աղոթքը կոչվում է ՝ Շաբաթական 77 անգամ 77 կույսերի երազանքները: 77 Երազը Ամենասուրբ Աստվածածնի մասին։ «Աստվածամայրը երազ տեսավ. Զանգի տակ Քրիստոսը մոտեցավ նրան և հարցրեց. — Լավ քնեցի՞ք, ի՞նչ տեսաք ձեր երազում:

— Նրանք խ աչի վրա գամեցին, — նի զակով կո տրեցին կո ղերդ, աջից ջուր հոսեց, ձախից шր յուն թափվեց: Մուտքի հարյուրապետը լվացվեց, վերագրվեց սրբերին: — Մայրիկս, մի՛ լա ցիր, մի՛ տա ռապիր, մш հը ինձ մի օր չի տանի, Տեր երրորդը ձեզ երկինք կտանի:

Ով իր տանը պահում է յոթանասունյոթերորդ երազանքը, սա տանան նրան ձեռք չի տա, Հրե շտակները թռչում են և փրկում ցանկացած չա րիքից: Նրանք ազատված են յոթանասուն հի վանդություններից և նե ղություններից: Ամեն: Ամեն: Ամեն