Այս մթերքը իջեցնում է խոլե ստիրինի մակարդակը և կանխում է սր տանոթային հի վանդությունների առաջացումը.

Յուղը, որը մտնում է ընկույզի մեջ, աջակցում է արյո ւնատար անո թների աշխատանքին։Փեննի Քրիս-Աթերթոնը՝ Փեն նահանգի համալսարանի դիետո լոգիայի պրոֆեսորը և գործընկերները վերլուծել են 105 մարդու խոլեստերինի մակարդակը, ովքեր հետևել են սննդակարգի երեք կանոններից մեկին: • 85 գ ամբողջական ընկույզ, • 6 գ ընկույզի կեղև,

• 34 գ յուղազերծ ընկույզի մածուկ, • 51 գ ընկույզի մածուկ: Գիտնականները գնահատել են մասնակիցների կենսաք իմիական և ֆիզի ոլոգիական արձագանքը մինչև հավելումների ընդունումը և 30 րոպե, 1 ժամ, 2 ժամ, 4 ժամ և 6 ժամ ուտելուց հետո: Այս գործընթացը կրկնվել է յուրաքանչյուր ռեժիմի համար առանձին: Արդյունքները ցույց են տվել,

որ ընկույզի մածուկի օգտագործումը օգնում է նվազեցնել սրտանո թային հի վանդությունների վտ անգը՝ պահպանելով էնդո թելիային բջ իջների գործառույթները, որոնք պատում են անո թները: Գիտնականները նաև պարզել են, որ ընկույզի մածուկն օգնում է նվազեցնել խոլ եստերինի մակարդակն օր գանիզմում:Փենն Սթեյթ Բերիմանը պնդում է, որ ընկույզի մեջ հայտնաբերված յուղը նպաստում է անո թների աշխատանքին,

ինչը կարևոր է սի րտ-անո թային հի վանդություններ ունեցող մարդկանց համար: Ստացված արդյունքները կարելի է հաշվի առնել սնվելու ռազ մավարությունների մշակման ժամանակ, որոնք ուղղված են սր տի հ իվանդության դեմ պա յքարին:Ընկույզը ալֆա-լի նոլենաթթվի, գամմա-տոկ ոֆերոլների և ֆիտո ստերոլների հարուստ աղբյուր է։ Նյութը հրապարակման պատրաստեց news520media.com կայքը։