Այս վի տամինի պակասը ոչ նչացնում է մեր առո ղջությունը․ ՀԵՆՑ ՀԻՄԱ ընդունեք ԱՅՆ

1. Անբացատրելի հոգ նածություն․ Եթե դուք հոգնած եք զգում, նույնիսկ եթե լավ եք քնել, և անընդհատ էներգիայի պակաս ունեք, ապա ձեր օրգ անիզմը կարող է բավարար քանակությամբ վի տամին չունենալ։ Դրա պատճառը ար յան կարմիր բջ իջների արտադրության բացակայությունն է, որը B12-ի գործառույթներից մեկն է։ Այս դեպքում թթ վածնի փոխանցումը օր գաններ դժ վարանում է եւ հանգեցնում է հո գնածության։

2. Գլխա պտույտ․ B12-ի դեֆիցիտը կարող է առաջացնել գլխա պտույտ, ինչպես նաև աչքերի թեթև պղտորում և թու լություն, երբ դուք շատ արագ եք վեր կենում նստած դիրքից, և երբ արագ եք բարձրանում կամ իջնում: 3. Մոռացկոտություն․ B12-ի ցածր մակարդակը կարող է նաև ստիպել ձեզ հաճախ մոռանալ իրերը: Դուք կարող եք կասկածել, որ սա ծերացման դրսևորում է, բայց այս խր ոնիկ մոռացկոտությունը այս վի տամինի պակասի ընդհանուր ախ տանիշն է։

4. Վերջույթների քորոց․ Վի տամին B12-ի պակասը հաճախ առաջացնում է քո րոցներ ամբողջ մարմնում, քանի որ վի տամինն ազդում է ար յան կարմիր բջ իջների արտադրության վրա և այդպիսով վերահսկում է թթ վածնի մակարդակը: 5. Մկ անային թու լություն․ Այն դեպքում, երբ մկ անները բավարար քանակությամբ թթ վածին չեն ստանում կարմիր ար յան բջ իջներից, նրանք թուլանում են և դառնում անտարբեր։ Նյութը հրապարակման պատրաստեց news520media.com կայքը։