Անհավանական մեթոդ. պո րտի մեջ բամբակ դրեք և վայրկյաններ անց ապշած կմնաք ադյունքից. ես աչքերիս չէի հավատում

Այս մեթոդը հավանաբար շատերին տարօրինակ կթվա, քանի որ մտածում ես ինչ կապ ունի պորտը մր սածության կամ գրիպի հետ: Բայց չմոռանանք, որ մեր օրգանիզմը կենդանի գործարան է և նրա բոլոր մասերը կապված են միմյանց հետ և այդ գործարա նն աշխատոմ է զարմանալի մեխանիզմով: Ամեն ինչ շատ պարզ է: Բամբակը թրջել 50

տոկոսանոց սպ իրտով և դնել պորտի մեջ: Անմիջապես թեթևացնում է և ցա վը սկսում է մեղմանալ: Զարմանալի է, բայց այս ժողովրդական մեթոդի օգնությամբ հնարավոր է ազատվել նաև մկ անային ցա վերից: Այս միջոցը չունի կողմնակի ազդեցություն: Երբ զգում եք, որ ձեզ մոտ մր սածության կամ գր իպի նշաններ են,

ապա բամբակն անմիջապես թրջեք սպ իրտով, քամեք ավելորդ հեղուկը և տեղարեք պո րտի մեջ: Կարելի է ծածկել ցելոֆանով կամ գործվածքով: Դաշ տանային ցա վերը, որ ովայնի ցա վերը մեղմելու համար բավական է ձեռքերով թեթևակի սեղմել սպ իրտով թրջված բամբակը պոր տի մեջ: Անմիջապես թեթևություն զգաք: Անհավատալի է, սակայն փորձված և արդյունավետ մեթոդ է: