Առավոտյան աղոթք. Թող առավոտը բարի լինի բոլորի համար. Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ

Առավոտյան աղոթք. Թող առավոտը բարի լինի բոլորի համար. Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ. Եվ օրհնում ու փառավորում , Քո սուրբ անունը, Որ պահեցիր այս գիշեր: Քո անարժան ու մ եղավոր ծառային Բոլոր վտ անգներից ու փորձություններից,

Խաղաղությամբ հասցնելով Առավոտյան այս ժամին Եվ արժանացրիր Քո ծառային տեսնելու Քո ողորմության լույսը: Առավոտյան աղոթք. Թող առավոտը բարի լինի բոլորի համար. Ո՜վ Տեր իմ և Աստվա՛ծ իմ. Եվ օրհնում ու փառավորում ,

Քո սուրբ անունը, Որ պահեցիր այս գիշեր: Քո անարժան ու մ եղավոր ծառային Բոլոր վտ անգներից ու փորձություններից, Խաղաղությամբ հասցնելով Առավոտյան այս ժամին Եվ արժանացրիր Քո ծառային տեսնելու Քո ողորմության լույսը: