Առո ղջապահության նախարարությունը ՇՏԱՊ հայտարարել է․ Հորդորում ենք

Հայաստանում կորոնավի րուսային հի վանդությամբ պայմանավորված համաճարակային իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Այս մասին հայտնում են Առո ղջապահության նախարարությունից: Առ ողջապահության նախարարությունը ևս մեկ անգամ հիշեցնում և հորդորում է` կրել դիմակ փակ տարածքներում՝ անգամ, եթե պատվաստված եք, պահպանել ձեռքերի հի գիենան,

պարբերաբար լվացվել օճառով կամ ախ տահանել 70%-անոց ալկո հոլային հիմքով ախ տահանիչով, պահել սոցիալական հեռավորություն, հաճախակի օդափոխել փակ տարածքները։ Հիշեցնենք, որ պա տվաստումը նվազեցնում է վարա կի տարածումը, հ իվանդության ծանր և ծայրահեղ ծանր ընթացքը և կանխում մա հվան ելքերը։ Պահպանե՛ք անվտ անգության կանոնները և եղե՛ք առ ողջ: