Բժ իշկները ԶԳՈՒՇԱՑՆՈՒՄ են․ Ովքեր ամեն օր սուրճ են խմում ՊԱՐՏԱԴԻՐ պետք է իմանան ՍՐԱ մասին

Լավ նորություն կա սուրճի սիրահարների համար: Սա նաև մտածելու առիթ է նրանց համար, ովքեր մինչ այս չեն խմել ։ Պարզվում է, որ այս աստվածային խմիչքը զգալիորեն նվազեցնում է սր տի կա թվածից, ին սուլտից, Պա րկինսոնի հի վանդությունից և մի շարք այլ ա ռողջական խնդիրներից վա ղաժամ մա հվան ռի սկերը ։Նման արդյունքի հասնելու համար, դուք պետք է խմեք ամեն օր 3-ից 5 բաժակ:Համենայնդեպս, այսպես պնդում է ուսումնասիրության ղեկավար՝Դինգ Մինը,

որը ղեկավարել է Հարվարդի հանրային առո ղջապահության դպրոցի մի խումբ հետազոտողների:Գիտնականները երկար ժամանակ, մոտավորապես 30 տարի, հետևել են իրենց գործընկերներին՝ 160 000 բո ւժքույրեր և 41 000 բժ իշկներ:Գիտափորձի ավարտին նախագծի այն մասնակիցները, որոնք պահպանում էին նորմը, այսինքն ՝ խմում էին հինգ բաժակ սուրճ, աչքի էին ընկնում ավելի ամուր առ ողջությամբ ։Նրանց մոտ նկատվել է սի րտ-անո թային համակարգի և շա

քարախտի հետ կապված հի վանդություններից մա հացության ավելի ցածր մակարդակ, ինչպես նաև գրեթե չեն նկատվել նյա րդաբանական հի վանդություններ, այդ թվում ՝ այնպիսի ծանր հետևանքներ, ինչպիսիք են, օրինակ, ինք նասպանությունը:Այսպիսով, գիտնականները հանգել են այն եզրակացության, որ սուրճի մեջ պարունակվող կեն սաբանական ակտիվ հավելումները նվազեցնում են ինսո ւլինի հանդեպ օ րգանիզմի անընկալունակության աստիճանը և ընդհանուր առմամբ բարերար ազդեցություն են ունենում բո րբոքային գործընթացների նկատմամբ, հայտնում է <<Էքսպրես>> պարբերականը:Նյութը հրապարակման պատրաստեց news520media.com կայքը։