Բոլոր հի վանդություններն առաջանում են հենց սրա պատճառով․ ականավոր բժ իշկը ԱՀԱԶԱՆԳՈՒՄ Է

Ոչ մի դեպքում, ուտելուց երկու ժամ չանցնելուց առաջ ջուր մի խմեք: Խմեք սոված փորին ուտելուց կես ժամ առաջ : Դրանից հետո կերեք միայն այն ժամանակ, երբ շատ սոված եք։ Մի կերեք, եթե չեք ուզում: Խմեք 1,5-2 լիտր ջուր օրական անո թի

ժամանակ: Բջ ջային կյանքի հիմքը ջուրն է, հիշեք դա: Փորձեք չուտել երեկոյան ժամը յոթից հետո, քանի որ երեկոյան ժամը 9-ին են թաստա մոքսային գեղ ձն ու ստ ամոքսը պետք է հանգստանան, այլ ոչ թե զբաղվեն սննդի մա րսողությամբ: Մեծ գիտնական

Իվան Նեումիվակինը իր կյանքի ա ռյուծի բաժինն անցկացրել է, որպեսզի օգնի մարդկանց առո ղջ մնալ ։ Նրա մշակումները բժ շկության ոլորտում շատ կյանքեր են փրկել: Հուսով ենք, որ դուք այս հոդվածում շատ կարևոր բաներ սովորեցիք ձեզ համար: