Դայակը չգիտեր, որ տեսախցիկ կա տեղադրված. Բայց այն ինչ եղավ,հետո․ ՍԱ տեսնել է պետք

Դայակը չգիտեր, որ տեսախցիկ կա տեղադրված. Բայց այն ինչ եղավ,հետո․․ ՍԱ տեսնել է պետք Դիտեք տեսանյութը։ Դայա կը չգ իտեր, որ տեսախ ցիկ կա տեղադրված. Բայց այն ինչ եղավ,հետո․․ ՍԱ տե սնել է պետք Դիտեք տես անյութը։

Դայակը չգիտեր, որ տեսախցիկ կա տեղադրված. Բայց այն ինչ եղավ,հետո․․ ՍԱ տեսնել է պետք Դիտեք տեսանյութը։ Դայա կը չգ իտեր, որ տեսախ ցիկ կա տեղադրված. Բայց այն ինչ եղավ,հետո․․ ՍԱ տե սնել է պետք Դիտեք տես անյութը։