Դուք դեռ շարունակու՞մ եք ներկել եղունգները․ ես բ ժիշկ եմ, ու հիմա ձեզ կասեմ, թե դուք ինչ եք անում ձեր օր գանիզմի հետ

Եղունգների սովորական լաքը կարող է անուղղելի վնա ս հասցնել կանանց առողջությանը։ Այս եզրակացությանն են հանգել մի խումբ ամերիկացի գիտնականներ, ովքեր որոշել են ստուգել, ​​թե որքանով է վն ասակար կանացի կոսմետիկան՝ «չի պարունակում տո քսիններ» նշումով։Նշենք, որ որոշ  լաքեր պարունակում են այնպիսի նյութ, ինչպիսին է տո լուոլը

Համաձայն որակի միջազգային ստանդարտների՝ եթե նման նյութ կա կոսմետիկայի մեջ, ապա այն համարվում է թո ւնավոր։ Երբ նման կանոնակարգ ընդունվեց, կանացի կոսմետիկայի շատ արտադրողներ սկսեցին ամենուր գրել «չի պարունակում տ ոլուոլ» պիտակը։ Բայց, ինչպես պարզվեց, նման նշումը միշտ չէ, որ համապատասխանում է իրականությանը։ Օրինակ, գրեթե բոլոր լաքերի մեջ, որոնք ստուգվել են ամերիկացի մասնագետների կողմից, եղել է նման տարր:

Տոլ յուոլը նպաստում է նրան, որ լաքը կարելի է բավականին երկար պահել, բայց միևնույն ժամանակ, այդ քիմ իական նյութի պատճառով անուղղելի վն աս կհասցվի կանանց առողջությանը։ Առաջին հերթին դրա պատճառով կարող են սկսվել ուժեղ գ լխաց ավեր, սր տխառնոց, գլ խապտույտ և նույնիսկ նյա րդային համակարգի աշխատանքի հետ կապված խնդ իրներ։