Դո կտոր Բուբնովսկու այս մեթոդները կօգնեն ձեզ բու ժել հիպեր տոնիան. Ականջի հետև մի գցեք և սկսեք այսօրվանից

Հի պերտոնիան բու ժելու համար, նախ պետք է հասկանալ, թե ինչ է հի պերտոնիկ հի վանդությունը, իսկ դա, ըստ էության, սր տամ կանի գե րծանրաբ եռնվածությունն է ։ Այո, դա նույնպես մկան է և այն աշխատում է այնպես, ինչպես մարդու բոլոր մկ անները, կրճատման և թուլացման սկզբունքով: ԱՀԿ-ի տվյալներով ՝ օրական կես

ժամյա ֆիզիկական ակտիվությունը նպաստում է ին ֆարկտի եւ ին սուլտի կանխ մանը: Երբեք մի վատնեք գումար քի միայով լի բժ շկության վրա, օգտագործեք բու ժիչ ալոե վերաի օգուտները:Դա է պատճառը, որ Սերգեյ Բուբնովսկին խորհուրդ է տալիս բոլորին, ովքեր իսկապես ցանկանում են ազատվել բարձր ճն շման տատանումներից

կատարեն առնվազն երկու վարժություններ, որոնք ուղղակիորեն ազդում են ար յան շրջանառության արագության և ծավալի վրա: Դրանով իսկ նպաստելով սրտի գործունեության լավացմանը: Մենք ձեզ համար պատրաստել ենք երկու պարզ, բայց շատ արդյունավետ վարժություններ։ Այս մար մնամարզությունը ցուցված է հի

պերտոնիկ հի վանդության I և II փուլ գտնվող հի վանդներին: Մարզվելու համար կարող եք քայլել: Երկու րոպեն մեկ փոխեք քայլելու ձևը:Քայլեք ոտնաթաթերի վրա,հետո խաչաձև քայլեք,ապա գարշապարով քայլեք և այսպես շարունակ: Քայլելու տեսակները պետք է փոխել յուրաքանչյուր հինգ քայլը մեկ: Հարկ է նաև հոգ տանել, որ շն չառությունը հավասար լինի: