Եթե առավոտյան անկողինը չեք հասցնում հավաքել, ապա կարդացեք սա

Եթե ​​դուք այնքան եք շտապում, որ առավոտյան չեք կարողանում ձեր անկողինը կարգավորել, ապա սա միայն մի մեծ պլյուս է, ասում են գիտնականները: Ձեր մահճակալն ավելի մաքուր է, իսկ դուք ավելի առ ողջ: Ինչո՞ւ Միջին հաշվով, յուրաքանչյուր մահճակալի վրա ապրում է 1,5 միլիոն բա կտերիաներ, որը սն վում է մեր մա շկի մա հացած բջ իջներով: Դրանք այնքան փոքր են, որ երբեք դրանք չես

տեսնի առանց մանրադիտակի: Բայց միևնույն ժամանակ նրանք մի զում են ձեր անկողնում, առաջացնում ալ երգիա «փո շուց» և նույնիսկ որոշ հի վանդություններ, օրինակ ՝ հրա հրում աս թմայի զարգացում: Առավոտյան, երբ մեկնում ես աշխատա նքի առանց անկողինդ հավաքելու, իրականում սպա նում ես նրանց մի զգալի մասին. Այս տ իզերը ատում են մաքուր օդն ու արևը: «Մենք գիտենք, որ այդ տի զերը կարող

են գոյատևել միայն այն դեպքում, եթե դրանք գտնվում են խոնավ միջավայրում (քնելիս քրտ նում ես): Իսկ մաքուր օդը չափազանց թու նավոր է նրանց համար », — ասում է Սթիվեն Պրետլավը Քինգսթոնի համալսարանից: «Դա պարզ է. Դու չես կարգավորում մահճակալը, խոնավությունը գ ոլորշիանում է, և տի զերը ի վերջո մա հանում են ջրա զրկումից»: Փորձագետները խորհուրդ են տալիս ձեր անկողինը

կարգավորել ոչ վաղ առավոտյան, այլ երեկոյան, երբ աշխատանքից տուն եք վերադառնում: Այս պահին այս տհ աճ արարածների մեծ մասը պարզապես մ ահացած կլինեն: Ընդհանրապես, անկողինն անփոփոխ թողնելու սիրահարները կարող են երջանիկ լինել և այս հոդվածը ցույց տալ բոլորին: