Եթե ճն շումը սկսում է բարձրանալ երեկոյան ժամերին, ապա դա շատ ավելի վտ անգավոր բանի մասին է վկայում, քան դուք կարծում եք

Երեկոյան միաժամանակ ա րյան ճ նշման բարձրացման պատճառները Ար յան ճն շման ցուցանիշները հաճախ փոխվում են կեսօրին: Ընդհանուր պատճառները ներառում են հետևյալը. երեկոյան էն երգիայի մատակարարումը նվազում է, և հոգնածությունն էլ ավելի է կուտակվում, այս ամենը հանգեցնում է նրան, որ սրտանոթային համակարգը ծանրաբեռնվում է. չափազանց առատ ճաշն ու ընթրիքը

նույնպես ազդում է ար յան ճն շման ցուցանիշների վրա. Սուրճի և թեյի չափից ավելի օգտագործումը նաև հանգեցնում է արյան բարձր ճն շման: Բացի այդ, կան ևս մի քանի պատճառներ, որոնք ազդում են ճն շման բարձրացման վրա։ Եր իկամների հետ կապված խնդիրներ Ար յան ճն շումը գրեթե միշտ բարձրանում է եր իկամների հի վա նդության առկայության դեպքում։ Օրինակ՝ միզելու ժամանակ ցա վն ու այ րումը,

ինչպես նաև զուգարանից օգտվելու հաճախակի ցանկությունը՝ այս ամենը վկայում է փոքր կոնք ի բ որբ ոքային պրոցեսի կամ մի զաքարի մասին։ Տարեց տղամարդկանց մոտ ա րյան ճնշումը կարող է աճել պրո ստա տիտի սրման պատճառով: Հո րմոնալ խանգարումներ Եթե արյան մեջ կա կա լիումի ցածր պարունակություն, և ար յան բարձր ճն շման հետ մեկտեղ առաջանում է մկ անային թուլություն, ապա պատճառը կարող է լինել ալ դոստ երոն հո րմոնի պակաս։ Հանրաճանաչ դե ղամիջոցներ Ճ նշման բարձրացումները կարող են առաջանալ նաև ցա վազրկող դե ղամիջոցներ ընդունելուց: