Եթե ջերմություն չունեք, բայց ունեք այս ախ տանշանը, ուրեմն վար ակվել եք «Օմի կրոն»-ով

Առո ղջապահության նախարարությունը ներկայացրել էր «Օմի կրոն»-ի հիմնական և գաղտնի ախ տանիշները։ Հնարավոր է նաև դուք չունենաք ջերմություն, բայց հետևյալ ախ տանիշը կվկայի վիր ուսի մասին։ կոկորդի ց ավ, քթից արտահոսք, չոր հ ազ գոտկատեղի ցա վ, ուշադրություն է պետք դարձնել գոտկատեղի ցա վի վրա։ Եթե այդպիսի ախ տանշան ունենաք, անպայման դիմեք բ ժշկի օգ նությանը։

Առո ղջապահության նախարարությունը ներկայացրել էր «Օմի կրոն»-ի հիմնական և գաղտնի ախ տանիշները։ Հնարավոր է նաև դուք չունենաք ջերմություն, բայց հետևյալ ախ տանիշը կվկայի վիր ուսի մասին։ կոկորդի ց ավ, քթից արտահոսք, չոր հ ազ գոտկատեղի ցա վ, ուշադրություն է պետք դարձնել գոտկատեղի ցա վի վրա։ Եթե այդպիսի ախ տանշան ունենաք, անպայման դիմեք բ ժշկի օգ նությանը։