Ես արդեն 15 տարի է օգտագործում եմ կոճապղպեղով այս դիմակը․ Չեք հավատա, բայց իմ դեմքին ոչ մի կնճ իռ չկա

Ինչպես ցույց է տալիս պրակտիկան, կոճապղպեղով դեմքի դիմակի արդյունավետությունն ունի երեք հիմնական ուղղություն՝ երիտասարդացում, տոնուս և սնուցում: Այս տնային միջոցի կանոնավոր օգտագործման արդյունքում դուք կարող եք զարմանալի արդյունքներ ստանալ. մ աշկը դառնում է ավելի առաձգական, ինչի արդյունքում նուրբ կնճիռները դառնում են ավելի քիչ նկատելի; զգալիորեն

բարելավում է դեմքի գույնը; բջ իջները ուժեղացնում են իրենց պաշտ պանիչ գործառույթները՝ այլևս այդքան կտրուկ չեն արձագանքում վնա սակար արտաքին ազ դե ցություններին. ար յան շր ջանառությունը բարելավվում է: Կոճապղպեղով դեմքի դիմակը ճիշտ պատրաստված և խելամտորեն օգտագործելու դեպքում շատ օգտակար կլինի ձեր մա շկի համար։Նյութը հրապարակման պատրաստեց news520media.com կայքը։