Երբ գեղեցկուհի հարսիկը սկսեց երգել հոր համար, արտասվեցին բոլոր ներկաները․ տպավորիչ և հուզիչ կատարում

Երբ գեղեցկուհի հարսիկը սկսեց երգել հոր համար, արտասվեցին բոլոր ներկաները… տպավորիչ և հուզիչ կատարում… Հաճելի ու անուշ ձայն, իսկ երգի խոսքերը հասնում են միչև հոգու խորքը… անհնար է զսպել հուզմունքը… ՏԵսանյութը՝ ստորև.

Երբ գեղեցկուհի  հարս իկը սկսեց երգ ել հոր համար, արտասվեցին բոլոր ներկաները… տպավորիչ և հու զիչ կատարում… Հա ճելի ու  ան ուշ ձայն, իսկ երգի խոսքերը հասնում են միչև հ գու խորքը… անհնար է զս պել հուզմունքը… ՏԵսանյութը՝ ստորև.