Իմ Սիրելի Հայր ես առաջարկում եմ Քեզ իմ խորը սերն ու հավատարմությունը․ աղոթք առավոտյան

Քո Աստվածայնությունը ներառում է իմ մա րմինն ու հ ոգին հավերժությունը: Ես խոնարհվում եմ խոնարհ շնորհակալությամբ և առաջարկում Քեզ իմ խորը սերն ու հավատարմությունը Քեզ՝ իմ Սիրելի Հայր: Ես խնդրում եմ Քեզ պաշտպանել ինձ և իմ սիրելիներին այդ հատուկ Կնիքով և ես իմ կյանքն եմ նվիրում Քո ծառայությաննընդմիշտ: Ես սիրում եմ Քեզ սիրելի Հայր: Ես ս փոփում եմ Քեզ այս ժամանակներում սիրելի Հայր: Ես առաջարկում եմ Քեզ Քո սիրելի Որդու Մա րմինը, Ա րյունը, Հո գին և Աստվածայնությունը աշխարհի մեղ քերի քավության և Քո բոլոր զավակների փրկության համար: Ամեն:

Քո Աստվածայնությունը ներառում է իմ մա րմինն ու հ ոգին հավերժությունը: Ես խոնարհվում եմ խոնարհ շնորհակալությամբ և առաջարկում Քեզ իմ խորը սերն ու հավատարմությունը Քեզ՝ իմ Սիրելի Հայր: Ես խնդրում եմ Քեզ պաշտպանել ինձ և իմ սիրելիներին այդ հատուկ Կնիքով և ես իմ կյանքն եմ նվիրում Քո ծառայությաննընդմիշտ: Ես սիրում եմ Քեզ սիրելի Հայր: Ես ս փոփում եմ Քեզ այս ժամանակներում սիրելի Հայր: Ես առաջարկում եմ Քեզ Քո սիրելի Որդու Մա րմինը, Ա րյունը, Հո գին և Աստվածայնությունը աշխարհի մեղ քերի քավության և Քո բոլոր զավակների փրկության համար: Ամեն: