Ինձ բժ իշկները անհապաղ վի րահատություն էին նշանակել ,բայց այս բույսի շնորհիվ մեկընդմիշտ բու ժեցի վահանաձև գ եղձը ,Բ ժիշկս ուղղակի զարմանքից ք արացել էր․

47 տարեկանում ես վի րահատվեցի հանգուցային տո քսիկ խպ իպի համար։ Վի րահատությունը լավ անցավ, տախի կարդիան վերացավ, ես ավելի հանգիստ դարձա։ Բայց 10 տարի անց վահ անաձեւ գե ղձը սկսեց աճել։ Բժ իշկներն ասացին, որ անհրաժեշտ է երկրորդ վիրահատություն՝ հիմա արդեն պետք է հեռացնել այն։ Դե ղորայքային բո ւժումը ալ երգիա է առաջացրել.

Դուստրն աշխատել է պոլիկ լինիկայում, բժ շկի հետ պայմանավորվել խորհրդակցության մասին։ Լյուբով Նիկոլաևնա Դոննիկովան ինձ խորհուրդ տվեց 2 շաբաթ խմել օբզիդան, հետո վերցնել ըստ անհրաժեշտության և պատրաստել դանդելիոնի թուրմ։ Բարեբախտաբար գարուն էր։ Դուստրը փորել, մաքրել և չորացրել է խատուտիկի արմատները։

Ես վերցրեցի 3 ճ.գ. մանրացված արմատներ 0,5 լ օ ղու կամ սպ իրտի դիմաց՝ 21 օր, պարբերաբար թափահարելով։ Ես վերցրեցի 1 ճ.գ. օրական 2-3 անգամ ուտելուց 20-30 րոպե առաջ։ 13 տարի է՝ ապրում եմ առանց վի րահատության, միշտ հիշում եմ քաղցր ու բարի Լյուբով Նիկոլաևնային։ Աստված օրհնի նրան երկար տարիներ: Դանդելիոնի արմատները պետք է փորել գարնանը՝ ծաղկելուց առաջ։