Ինչպես հաղթահարել անք նությունը և հանգիստ քնել ամբողջ գիշեր, Նիկոլայ Ամոսովի անգին խորհուրդները

Երեկ երեկոյան երկար չկարողացա քնել: Խոստովանում եմ, որ սա ինձ բնորոշ չէ և շատ հազվադեպ է պատահում: Բայց այս անգամ հատկապես ծանր էր: Զուր ժամանակ չկորցրեցի, համացանցում որոնեցի անք նության լավ բու ժում գտնելու միջոց: Առաջարկությունների և խորհուրդների շարքում հանդիպեցի լեգենդար բժ իշկ Նիկոլայ Ամոսովի խորհուրդները: Ասում են, որ երիտասարդության շրջանում

անք նությունը առաջանում է զգացմունքների, փորձառությունների, կր քերի գե րբեռնվ ածությունից: Իսկ հասուն տարիքում, ընդհակառակը, ձանձրույթի պատճառով: Տարեցտարի կյանքը դառնում է ավելի ու ավելի միապաղաղ: Ընդհանրապես, առօրյան ձանձրալի է: Հոգեբանության մեջ այս վիճակը կոչվում է միապաղաղություն: Նիկոլայ Ամոսովը կարծում է, որ մարդուն ճիշտ հանգիստ է պետք: Եվ ոչ թե պարզ, այլ

հո գեբանական: Դրա շնորհիվ «հո գեկան լարվածության համակարգը» վերական գնվում է և մարդը չի տա ռապում անք նությունից: Եթե դուք չեք կարողացել բավա կանաչափ քնել գիշերը, ապա ավելի լավ է չփորձել ցերեկը քնել: Այսպիսով, դուք ամբողջությամբ կխա խտեք ձեր կե նսաբանական ռիթմը: Այս դեպքում արժե դիմանալ և անել հնարավորը, որպեսզի հաջորդ գիշերը խաղաղ անցնի: Եթե դուք անընդհատ

տա ռապում եք անքնությունից, դիմեք բժշ կին: Կան հո գեբանական, ֆիզիկական և հանգամանքային պատճառներ, որոնց պատճառով մարդիկ չեն կարողանում քնել: Հետեւաբար, մի փորձեք ինքնաբու ժությամբ զբաղվել եւ դե ղեր ընդունել առանց մասնագետի նշանակման: Դա կարող է միայն վա տթարացնել ձեր վիճակը: Եթե ձեր օրը զգացմունքային առումով հատկապես դժվար է եղել, ապա երեկոյան

հանգստացեք: Սա չափազանց անհրաժեշտ է, որպեսզի հետագայում ստիպված չլինեք ան քնության դեմ բու ժում փնտրել ինտերնետում, ինչպես ես արեցի: Ի դեպ, ինձ հաջողվեց քնել, բայց ընդհանուր առմամբ վատ գիշեր ունեցա: Ես պլանավորում եմ աշխատել հո գեկան լարվածության համակարգի վերականգնման վրա: Համոզված եմ, որ դա չի վնա սի ոչ ոքի: