Իսկ դուք գիտե՞ք, թե ինչ կկատարվի, եթե կաղամբի տերևով փաթաթեք ձեր ոտքերը. Արդյունքը կապշեցնի ձեզ

Կաղամբից պատրաստված կոմպրեսն օգտագործվում է կերակրող կանանց կրծ քային կաթի լճացման, կաթնագեղ ձերի այ տուցման բո ւժման համար : Չափազանց արդյունավետ է այս միջոցը վա րիկոզի և հո դերի բո րբոքման ու վնա սվածքների և այլ վնա սվածքների դեպքում, որոնք ուղեկցվում են այ տուցներով: Ձեզ պետք է կաղամբ

(ավելի արդյունավետ է օգտագործել կարմիրը), բի նտ, փայլաթիթեղ, գրտնակ, ջեռոց, Դուք նաեւ վայելել-ինչպես հեռացնել ավանդները աղերի վրա պարանոցի Ինչպես կիրառել Լվացեք կաղամբը, հանեք վրայի տերևները: Խոնավացրեք տերևները անձեռոցիկով, կտրեք վերին կոշտ մասերը նրանց վրայից: Փաթաթեք տերևները

փայլաթիթեղի մեջ և դրեք դրանք ջեռոցում 5 րոպեով, որպեսզի փայլաթիթեղում թերթիկները տաքանան: Միակ բանն այն է, որ նրանք չպետք է տաք տաք լինեն: Կա վտանգ, որ կաղամբը գերտաքացումից կկորցնի բու ժիչ հատկությունները: Պատրաստված տերևները փաթաթեք ոտքերի վրա բինտով: Փոխեք տերևները թարմով յուրաքանչյուր 2 ժամը մեկ, առավելագույն բո ւժիչ ազդեցության հասնելու համար: