Խմում եմ 5 կաթիլ սրանից ու մոռանում նև րոզի մասին, հիմա նյ արդերս ու սի րտս ընտիր վճակում են գտնվում

Այն իջեցնում է ներգա նգային ճն շումը և նոր մալացնում զար կե րակային ճն շումը, ունի հանգստացնող, հակասպա զմոդիկ և հակասր տային ազդեցություն, օգնում է ծայրամասային անո թների վար իկ ոզի, եր ակային գերբ նակվածության դեպքում, բարելավում է ուղե ղային շրջանառությունը, կանխում է ա րյան հյու սվածքի առա ջացումը: Խթանում է արյու նաստեղծումը և նույնիսկ ունենում է հակաուռու ցքային

ազդեցություն: Հատկապես լավ թեր ապևտիկ արդյունք է զգացվում տախ իկար դիայի և առիթ միայի, զարկե րակային և ներ գանգ ային ճնշ ման ավելացման և տարբեր նևր ոզների դեպքում: Բաղադրությունը ` Վալ երիանա — 100 մլ; խուսափող քաջվարդ — 100 մլ; ալոճ -100 մլ; Առյուծագի (առյուծատունկ) — 100 մլ; էվկալիպտի թուրմ — 50 մլ; անանուխի թուրմ — 25 մլ: Պատրաստում և օգտագործում. Տեղադրեք

այս խառնուրդը կես լիտր շշի մեջ և դրա մեջ լցրեք 10 կտոր մեխակ: Խառնուրդը պետք է երկու շաբաթ թրմվի մութ տեղում ՝ երբեմն թափահարելով: Վերցրեք դե ղը օրական 3-4 անգամ ուտելուց 15-20 րոպե առաջ՝ 20-25 կաթիլ: Թուրմը կարելի է կաթել շաքարավազի վրա, նոսրացնել ջրով: Բո ւժման ընթացքի համար բավական է

այն թուրմի քանակությունը, որը կստացվի բոլոր բաղադրիչների «միաձուլումից» հետո ՝ կանոնավոր օրական ընդունմամբ: Դուք կարող եք ժամանակ առ ժամանակ խմել դե ղամիջոցը, այսինքն. ըստ անհրաժեշտության: Այնուհետեւ «կոկտեյլը» կարող է «ձգվել» 2-3 տարի: Նրա բո ւժիչ հատկությունները պահպանվում են: