Խնձորի քացախը օգնում է ազատվել էկզ եմայից, պի գմենտային բ ծերից, պե պեններից, ուգ րիներից և կն ճիռներից․ ահա, թե ինչպես կիրառել այն

Բնական խնձորի քացախը, շնորհիվ իր բաղադրության, օժտված է մի շարք օգտակար հատկություններով: Այն արդյունավետ կերպով բու ժում է էկ զեման, քանի որ օժտված է ՝ Բետ ա-կարո տինով, որը նպաստում է բջ իջների թա րմացմանը Կա լիումով, որը կարգավորում է մա շկի р Н-ն ու կանխում է ալե րգիկ ռե ակցիաները Վի տամիններով և կե նսականորեն կարևոր էլեմե նտներով(մասնավորապես՝ եր կաթ, մ ագնեզիում, նատ րիում, ծծ ումբ, կա լցիում, ֆո սֆոր և պե կտին), որոնք բարձրացնում են իմու նիտետը: Քացախը հարուստ է նաև կաթ նաթթվով, քաց ախաթթվով ու

խնձորաթթվով, որոնք ունեն հակաբո րբոքային ազդեցություն, ա խտահանում և անգամ ոչնչացնում են սն կերը: Այդ պատճառով այն բավականին արդյունավետ կեպով օգնում է ազատվել էկ զեմայի ժամանակ առաջացած չոր մաշկի ք որից ու գրգ ռվածությունից: Այն օգնում է նաև թեթևացնել մարդու վիճակը նեյ րոդեր միտի և փս որիազի դեպքում: Կարևոր նախազգուշացում. Խնձորի քացախը ոչ մի դեպքում չի կարելի օգտագործել խիտ վիճակում: Նախքան օգտագործելը այն հարկավոր է միշտ բացել ջրի հետ 1:1 հարաբերակցությամբ: 2-րդ կարևոր նախազգուշացումը. Բնական

խնձորի քացախի թնդությունը 4-5% է, իսկ սի նթետիկ քացախինը` 7- 10 %: Եվս մեկ փաստ, որով հնարավոր է որոշել խնձորի քացախի բնական լինելը:Բնական խնձորի քացախը միշտ ուենում է մի փոքր նստվածք, դա բնական է և անգամ լավ: Քացախը օգտագործելուց առաջ մասնագետները խորհուրդ են տալիս համոզվել, որ այն ալե րգիկ ռեա կցիաներ չի առաջացնում: Այդ պատճառով խորհուրդ է տրվում ջրով բացված քացախով թրջել ձեռքի մաշկի որոշ հատվածներ ու այդպես թողել 10-ից 15 րոպե: Ալե րգիկ ռեա կցիաների բացակայության դեպքում կարելի է այն օգտագործել

դեմքի դիմակների պատրաստման համար: 1. Պի գմենտային գուն ակներ, պզ ուկներ ու կոր իակներ Խնձորի քացախը շատ լավ օգնում է գունաթափել մեծ պի գմենտային գու նակները, ինչպես նաև ախտ ահանում է բո րբոքված ճա րպային գե ղձերն ու պայք արում է արդեն հայտնված պ զուկների դեմ և կանխում նրանց հետագա զարգացումը: Եթե ամեն օր հնարավոր լինի դեմքը լվանալ քացախաջրով, ժամանակի ընթացքում արդեն նկատելի կլինի, որ տարիքային պի գմենտային գու նակները փոքրանում ու ավելի բաց են դառնում: Արդյունավետության ուժեղացման համար

խորհուրդ է տրվում բամբակյա դիսկը թրջել քացախաջրի մեջ ու դնել դեմքի վրա` 20-ից 30 րոպե, որից հետո դեմքը լվանալ մաքուր ջրով: Օրական 2 անգամ այդ պր ոցեդուրայի կրկնման արդյունքում, հնարավոր կլինի արդեն կես ամսից հասնել արդյունքի: 2. Կն ճիռները Օրական 2 անգամ նոսրացրած քացախով դեմքը լվանալու դեպքում հնարավոր կլինի զգալիորեն բարձրացնել մաշկի տո նուսն ու անգամ ազատվել մանր կն ճիռներից:Նման պրո ցեդուրաներից հետո հարկավոր է միշտ դեմքը լվանալ մաքուր ջրով: 3. Մա շկի չորություն կամ յո ւղոտություն Դեմքի մաշկի չո

րությունից և ճար պային ավելցուկից ազատվելու համար խորհուրդ է տրվում դեմքի մաշկն ամեն օր լվանալ քացախաջրով, քանի որ խնձորի քացախը կարգավորում է մա շկի р Н-ը: Կարևոր նախազգուշացում Խնձորի քացախի ցանկացած օգտագործումից հետո հարկավոր է անպայման մաշ կը պաշտպանել հագուստով ու արև այր ուքի համար նախատեսված քսուքներով, քանի որ կարող են առաջանալ ֆո տոքիմ իական այ րվածքներ: Էկզ եմայից և մա շկային մի շարք հի վանդություններից առաջացած քո րի թեթևացման համար բաղադրատոմսեր Արտաքին օգտագործման դեպքում 2 թ/գ

խնձորի քացախը` 1 բաժակ ջրում: Էկզեման թրջել այդ խառնուրդով ու թողնել որ այն ներծծվի: Զգայուն մաշկի դեպքում կարելի է օգտագործել 1 թ/գ քացախը` 1 բաժակ ջրում: Քացախով վաննա ½ բաժակ քացախը խառնել վաննայի ջրի հետ: 15 րոպե վաննա ընդունել, որից հետո չորացնել մաշկն ու քսել խոնավեցնող քսուք:Կրկնել ամեն օր, մինչև որ էկ զեման անցնի: Ներքին օգտագործում Քացախի ներքին օգտագործո ւմը շատ օգտակար է օր գանիզմի սնուցման համար:Սակայն այս դեպքում շատ կարևոր է պահպանել ճիշտ չափաքանակն ու այն չչար աշահել, հակառակ դեպքում

այն կարող է վն աս պատճառել օր գանիզմին: 1 օրվա անհրաժեշտ չափաքանակը համարվում է 2-ից 3 թեյի գդալ նոսրացրած քացախը: Իսկ ինչպես է այն անհրաժեշտ խմել 1 բաժակ ջրի մեջ կարելի է լուծել 1 թ/գ խնձորի քացախ, որին կարելի է ավելաց նել 1 թ/գ մեղր կամ մի պտղունց սոդա և խմել 1 ընդունումով: Օրական կարելի է օգտագործել 2-ից 3 բաժակ նման խառնուրդ, որը կախված է ինքնազգացողությունից: Այն խրհուրդ չի տրվում խմել սոված ժամանակ: Այն հակաց ուցված է՝ Հ ղիներին, կր ծքով կե րակրողներին, շա քարային դ ի աբետով, այ րոցով, ստա մոքսի խո ցով, պան կրեա տիտով տա ռապող մարդկանց: