Կաղամբն իսկական ԳԱՆՁ է, որ բնությունը տվել է մեզ․ 6 բան, որ այս հրաշք բանջարեղենը բու ժում է շատ ավելի լավ, քան ցանկացած դե ղամիջոց

Կաղամբի բո ւժիչ հատկությունները. Թեթևացնում է գլխացա վը Ժամանակի ընթացքում միայն դ եղահաբերը քիչ են օգնում պարբերաբար առաջացող գլ խացա վի դեմ պա յքարում: Գլխացա վի դեմ կաղամբով կո մպրեսը կարող է հիանալի միջոց լինել տհ աճության դեմ պա յքարելու համար: Վերցրեք սպիտակ կաղամբի մի քանի տերեւ և հունցեք դրանք ձեր ձեռքում: Ձմեռային կաղամբն ավելի հարմար է: Ճա կատին քսեք կաղամբից բաց թողնված հյութը, այնուհետև տերևը քսեք գ լխի ցա վոտ հատվածին։ Գլ խաց ավի դեպքում կարող եք նաև թթու կաղամբի տերևներ քսել ճա

կատին 20-30 րոպե կամ խմել կես բաժակ օրական 3-4 անգամ։ Հո դերի ծն կների ց ավ` Վերցրեք կաղամբի տերեւը և վրան դա նակով փոքրիկ խա զեր արեք։ Այն տաքացրեք վա ռարանի վրա կամ միկրոալիքային վա ռարանում և քսեք մեղրի բարակ շերտով։ Կաղամբով-մեղրով կոմպրես քսեք ախ տահարված հո դի վրա, ամրացրեք վ իրակապով և փաթաթեք տաք շարֆով: Ցանկալի է նման կո մպրեսներ անել գիշերը, մի քանի անգամ քսելուց հետո կմոռանաք ծն կների ցա վի մասին։ Հա զ` Եթե իմ ընտանիքից ինչ-որ մեկը սկսում է հա զալ, ես երբեք դե ղ չեմ գնում դե

ղատնից, այլ ինքս եմ բո ւժում այն: Վերցնում եմ կաղամբի տերեւը, 1-2 րոպե ընկղմում եռման ջրի մեջ, հետո մեղրով քսում ու դնում կր ծքին (ուժեղ հա զի դեպքում՝ երկու կաղամբի տերեւ, մեկը կր ծքին, մյուսը՝ մե ջքին. Կիպ հագնված շապիկը լավ է պահում տերևը ողջ գիշեր: Մի քանի գիշեր, և հա զը վերացավ: Պետք չէ հրաժարվել դ եղերից, երկու միջոցների զուգահեռ կիրառմամբ կազատվեք ամենաթու լացնող հ ազից։ Դանդաղ նյո ւթափոխանակությու`ն Կան շատ մարդիկ, ովքեր շատ դանդաղ նյու թափոխանակություն ունեն։ Նյու թափոխանակությունն արագացնելու համար

խորհուրդ է տրվում խմել կաղամբի տերեւների թու րմը՝ առանց աղի, շաքարի կամ մեղրի։ Տերեւները եռացնել 10 րոպե, քամել եւ խմել 150 մլ տաք թուրմ յուրաքանչյուր ուտելուց 20 րոպե առաջ։ Վե րջույթների եր ակների վ արիկոզ լայնացում` Գլանափաթեթով գլորում ենք թարմ կաղամբի տերեւը, մի կողմը քսում ենք բուսական յուղով և մյուս կողմը դնում թրոմ բոֆլե բիտով տու ժած հատվածներին՝ մեկ օր վի րակապով ամրացնելով։ Բու ժման տեւողությունը մեկ ամիս է։ Պեպ տիկ խ ոց` Թարմ քամած կաղամբի հյութը օգտակար է ստ ամոքսի և տա սներկում ատնյա աղ իքի խո

ցի, ստ ամոքսահյութի անբավարարությամբ գա ստր իտների, կոլ իտի, ա ղիների ատոն իայի, խո լեցի ստիտի, փո րկապության և ուռո ւցքների դեպքում: Կաղամբի հյութը պարունակում է տար տրոնա թթու, որը դանդաղեցնում է ա ծխաջրերի վերածումը: շատ կարևոր է ավելորդ քաշ ունեցող մարդկանց համար. Այս ամենը խոսում է կաղամբի հյութի յուրահատկության մասին, որն օգտակար է նաև օր գանիզմում վի տամինների պակասի դեպքում։Նյութը հրապարակման պատրաստեց news520media.com կայքը։