Կառավարության ՆՈՐ որոշումը կա րանտինի ժամկետների վերաբերյալ

Կառավարությունը նոյեմբերի 11-ի նիստին չզեկուցվող հարցերի փաթեթով ընդունել է նաև մի որոշում, որով նախատեսվում է երկարաձգել կարանտինի ընթացքում կիրառվող կանխարգելիչ և հակ ահամաճ արակային միջոցառումները մինչև 2022 թվականի հունիսի 20-ը: Ըստ այդմ՝ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող անձանց համար օդանավակայանում կամ ցամաքային սահմանի անցման կետում տեղակայված նմ ուշառման կետերում Պ ՇՌ հետազոտության համար նմ ուշառման հնարավորությունը հանվում է, և շարունակվում է որպես պահանջ մնալ վերջիններիս կողմից միայն ՀՀ տարածք օդային և ցամաքային սահմանային անցման կետերով մուտք գործելիս

CO VID-19-ի ա խտորոշման ՊՇ Ռ հետազոտության բացասական արդյունքը հավաստող առավելագույնը 72 ժամ վաղեմության սեր տիֆիկատի կամ կո րոնավի րուսային հի վանդության դեմ ամբողջական պատվաստված՝ երկու դե ղաչափ, երկրորդ դե ղաչափը երկիր մուտք գործելու օրվանից նվազագույնը 14 օր առաջ նե րարկված լինելը հավաստող սե տիֆիկատի ներկայացումը: Առաջարկվում է նաև ար գելել ինչպես ք րե ակատարողական հիմնարկներում երկարաժամկետ տեսակցությունները, այնպես էլ պաշտպանության նախարարության զորամասերում տեսակցությունները (բացառությամբ տեսազանգից օգտվելու դեպքեր ի) և շարքային և կրտսեր ենթասպայական կազմերի

պարտադիր զ ինծառայողների արձակումները և արձակուրդները (բացառությամբ «Զին վորական ծառայության և զի նծառայողի կարգավիճակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասի 2-րդ ենթակետի հիմքով նախատեսված ընտանիքի անդամի (կին, երեխա, հայր, մայր, քույր, եղբայր, տատ, պապ) մա հվան դեպքերի): Արդյունքում ակնկալվում է պահպանել ստեղծված կայուն իրավիճակը և նվազեցնել վարակված անձանց մուտքը Հայաստանի Հանրապետություն։ Կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է կո րոնով իրուսի հետ կապված իրավիճակին և նշել, որ համավար ակի հետ կապված մի փոքր կայունացում է

նկատվում: «Ամենօրյա թվերի մի փոքր նվազում ունենք: ՀՀ բոլոր քաղաքացիներին կոչ եմ անում, հորդորում եմ, խնդրում եմ առաջինը պահպանել հակահամաճարակային կանոնները, մասնավորապես դիմակի կրումն է առանցքում, և երկրորդը՝ պատվաստվել: Սեփական օրինակով եմ համոզվել, որ պա տվաստումն այն միջոցն է, որը կօգնի մեզ հաղթահարել կո րոնավ իրուսի համա վա րակը և խուսափել մա հերից»,-ասել է վարչապետը: Նշվել է նաև, որ ընդհանուր պա տվաստումների թիվը 954 հազար է, որից 300 հազարը կազմում են պա տվաստանյութի երկրորդ չափաբաժինը ստացածները՝ լիարժեք պա տվաստվածները: