Կարո՞ղ եք գուշակել, թե որ հայտնի դերասանուհին է այս հրաշք փոքրիկը

Գլխի ընկա՞ք, թե ով է. հապա մեկ անգամ էլ նայեք նկարին. Դե, ի՞նչ, գուշակեցի՞ք: Սա Աննա Դովլաթյանի մանկության լուսանկարն է: Դերասանուհին իհարկե փոխվել է տարիների հետ, սակայն նրա դիմագծերի նրբությունը նույնն է մնացել: Աննա Դովլաթյանը ամուսնացած է Դավիէ Աղաջանյանի հետ։ Զույգը ունի մեկ երեխա՝ աղջիկ, Կարինա անունով։

Գլխի ընկա՞ք, թե ով է. հապա մեկ անգամ էլ նայեք նկարին. Դե, ի՞նչ, գուշակեցի՞ք: Սա Աննա Դովլաթյան ի մանկո ւթյան լուսանկարն է: Դերասանուհին իհարկե փոխվել է տարիների հետ, սակայն նրա դիմա գծերի նրբու թյունը նույնն է մնացել: Ա ննա Դովլաթյանը ամուսնացած է Դա վիէ Աղաջանյ անի հետ։ Զույգը ունի մեկ երեխա՝ աղջիկ, Կար ինա անունով։