Կո րոնավիրո ւսի մասին նոր բացահայտումը շո կի է ենթարկել անգամ գիտնականներին․ ահա, թե այն ինչ է թողնում օր գանիզմում անգամ բու ժվելուց հետո

Ավստրալիացի կենսաբաններն ուսումնասիրել են կոր ոնավիրո ւսից ապաքինված մարդկանց իմունային համակարգի աշխատանքին մասնակցող գե ների էքսպրեսիան։ Նրանք պարզել են, որ դրանք ավելի վատ են աշխատում երկարատև C OVID-19-ի ախտանիշներ ունեցող հի վանդների մոտ: Բացի այդ, նրանց ար յան մեջ թրո մբոցիտների մակարդակն ավելի ցածր է, ինչն առաջացնում է քրոնիկ հոգնածություն։ Այս մասին հայտնում է «ՌԻԱ Նովոստին»:

Մասնագետները վեց ամսվա ընթացքում հետևել են կոր ոնավիր ուսի սկզբնական՝ «ուհանյան» շտամով հի վանդացած և դրանից ապաքինված 20-80 տարեկան 69 մարդկանց ար յան մեջ հազարավոր գեների էքպրեսիային: Նրանց շուրջ մեկ երրորդն ունեցել է հետքով իդյան համախ տանիշի ախ տանշաններ և այդ առնչությամբ դիմել է բ ժշկի։ Գե նետիկական վերլուծությունը ցույց է տվել, որ կոր ոնավիրո ւսով երկար ժամանակ հի վանդացած բազմաթիվ մարդկանց մոտ գ եների էքսպրեսիան տարբերվում է նրանցից, որոնք տարել են ք ովիդը՝ առանց հետևանքների։ Առաջին հերթին նրանց մոտ ցածր է եղել թր ոմբոցիտների մակարդակը՝ բջ իջներ, որոնք նպաստում են ար յան մակարդմանը և հյուսվածքների վերականգնմանը: Այս վիճակը, որը կոչվում է թր ոմբոցիտոպենիա, հաճախ արտահայտվում է որպես քրոնիկական հոգնածություն:

Հետազոտության մասնակիցների մեծամասնության մոտ՝ ինչպես հետքո վիդային համախ տանիշով, այնպես էլ առանց դրա, հեղինակները նկատել են իմունային համակարգի աշխատանքի զգալի խախտում վարա կվելուց հետո առնվազն 12 շաբաթվա ընթացքում: Իմունային համակարգի աշխատանքը լիովին վերականգնվել է միայն 24 շաբաթ անց։ Ընդ որում, գիտնականները կապ չեն գտել վ արակի ծանրության և իմունային համակարգի աշխատանքի խախտման աստիճանի միջև։ Իմունային ֆունկցիայի խանգարում եղել է նույնիսկ հի վանդությունը թեթև տարած մարդկանց մոտ:

Հեղինակները նշում են, որ հետազոտության ընթացքում նրանք վերլուծել են միայն վի րուսի սկզբնական շտամի վերաբերյալ տվյալները, ուստի դժվար է ասել, թե ինչպես են դե լտա և օմ իկրոն շտամներն ազդում իմունային համակարգի արձագանքի վրա: Գիտնականները երեք տարի շարունակելու են հետևել մասնակիցներին, որպեսզի փաստագրեն, թե ինչպես է իմունային համակարգն արձագանքում կոր ոնավիրո ւսին երկարաժամկետ հեռանկարում։