Հենց ԱՅՍ ամսին են ծնվում ամենաառ ողջ երեխաները. իսկ ո՞ր ամսին են ծնվել ՁԵՐ երեխաները

Աստղաբանները համոզված են, որ ծննդյան ամիսը մեծ ազդեցություն է ունենում մեր կյանքի վրա։ Վերջերս գիտնականները նաև պարզել են, որ ծննդյան ամիսը ազդում է նաև մարդու առ ողջության վրա։ Միասին պարզենք, թե որ ամսում են ծնվում ամենաառ ողջ և ամենաթույլ երեխաները։ Կոլումբիայի համալսարանի Բժ շկական կենտրոնի գիտնականները պարզել են, որ հոկտեմբեր և նոյեմբեր ամիսներին ծնված

երեխաները հի վանդանալու ամենամեծ հավանականությունն ունեն, այն դեպքում, երբ գարնանն ու ամռանը ծնված երեխաները ավելի ուժեղ իմ ունիտետ են ունենում։ Նրանց պնդմամբ՝ տվյալ վիճակագրության վրա կարող են ազդել սեզոնային գործոնները, ինչպիսին է օրինակ վ իտամին D-ի ազդեցությունը հղ իության ընթացքում։ Գիտնականները նաև պարզել են, որ Դանիայում՝ մայիսին և օգոստոսին ծնված

մարդիկ ավելի հաճախ են տա ռապում ալ երգիայով և աս թմայով։ Նյու Յորքում այս հի վանդությունները հանդիպում են ավելի հաճախ հուլիսին և հոկտեմբերին ծնվածների մոտ։ Վերարտ ադրողական ա ռո ղջության հետ խնդիրների հակում ավելի շատ ունենում են հոկտեմբերին և նոյեմբերին ծնված մարդիկ, իսկ սր տի հետ խնդիրներ՝ մարտին և ապրիլին ծնվածները։ Կարճատեսության զարգացման

հավանականությունը, գիտնականների կարծիքով, ավելի հաճախ ամռան ամիսներին ծնվածների մոտ է։ Բնականաբար, մարդու առ ողջության վրա շատ գործոններ են ազդում, այդ թվում շրջակա միջավայրը, կենսակերպը, ժառանգականությունը։ Բոլոր վերոնշյալ հի վանդություններից խուսափելու ամենապարզ եղանակը մշտապես հետազոտվելն ու համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելն է։