Հրաչուհի ՈՒթմազյանն ամուսնանում է. պարզվում է նրա ընտրյալը բոլորիս հայտնի

Starnews-ին հայտնի է դարձել, որ Հրաչուհին ընտրյալ ունի: Հաղորդավարուհին թեպետ չի հրապարակում նրա լուսանկարը, սակայն ըստ մեր տեղեկությունների՝ նրանք շուտով պատրաստվում են ամուսնանալ: Հավելենք, որ ըստ այդ նույն աղբյուրների՝ հարսանիքը սարերի հետևում չէ: Ի դեպ, վերջերս Հրաչուհին հրապարակել էր նվեր ստացած ծաղկեփունջը, սակայն չէր բացահայտել, թե այն ում կողմից է:

Starne ws-ին հա յտնի է դարձել, որ Հրաչու հին ընտրյա լ ունի: Հաղորդավարուհին թեպետ չի հրապարակում նրա լուսա նկարը, սակայն ըստ մեր տեղեկ ությունների՝ նրանք շուտով պատ րաստվում են ամու սնանալ: Հավելենք, որ ըս տ այդ նույն աղբյ ուրների՝ հարսանիքը սարերի հետևում չէ: Ի դեպ, վ երջերս Հր աչուհին հրապարակել էր նվեր ստացած ծաղկեփունջը, սակայն չէր բացահայտել, թե այն ում կողմից է: