Մեր գյուղում սա պարտադիր պատրաստում են ամեն տարի․ սա երկար ու ա ռողջ ապրելու գրավականն է

Արդյունավետ է այնպիսի հի վանդությունների դեմ պայքարում, ինչպիսիք են շ աքարային դի աբետը, ռ ադիկուլիտը, հո դացա վը, ստամ ոքսի ձգձգված խ անգարումը, հիշողության վատթարացումը, գլխաց ավը, անքնությունը, նյ արդային խ անգարումները, ա րգանդի ֆի բրամի ոման, մաստոպա թիան: Թու րմը բոլորովին դժվար չէ պատրաստել: Երկու ճաշի գդալ ընկույզի միջուկ լցնել մութ ապակե ամանի մեջ, վրան լցնել օղի մինչև ամբողջովին ծածկի, թրմել երկու շաբաթ:

Ընդունեք ամեն օր, սկզբում 5-6 կաթիլ լցրեք երկու գդալ ջրի մեջ, ապա կաթիլների քանակը կարող է ավելացվել անհրաժեշտության դեպքում: Բու ժման ընթացքը 3 շաբաթից մինչև 3 ամիս է: Անքնության և նև րոտիկ վիճակների դեպքում օղու թ ուրմն ընդունում են օրական 3 անգամ, 25-30 կաթիլ: Հ ոդաց ավերի և ռ ադիկուլիտի ժամանակ խորհուրդ են տալիս թ ուրմը քսել ցա վող տեղերին: Նախքան օգտագործելը պետք է մասնագետի խորհրդատվություն: Նյութը պատրաստեց՝ https://news68daily.com/