Նոր սոցիալական ճն շում է սպասվում. չպա տվաստվածների մուտքը Ռուսաստան կարգելվի

Նոր սոցիալական ճն շում է սպասվում. չպա տվաստվածների մուտքը Ռուսաստան կարգելվի. «Ժողովուրդ»: «Ժողովուրդ» օրաթերթը գրում է. Կո րոնավա րակի դեմ պատ վաստվել չցանկացող մեր հայրենակիցների համար, կարծես թե, գալիս է ամենատ հաճ պահերից մեկը. հազարավոր մարդիկ չեն կարողանա Հայաստանից դեպի Ռուսաստան գնալ, առանց պատ վաստված լինելը հավաստող սերտ իֆիկատի:

Երեկ առո ղջապահության ոլորտի մեր աղբյուրներից նման վեր լուծություն եւ տեսակետ հայտնեցին: Որպես ասածի վկայություն՝ նշվեց նաեւ այն, որ այս պահին Ռուսաստանը փաստացի «լոք դաո ւնի» մեջ է 1 շաբաթով, իսկ Մոսկվան անցնում է 4-ամսյա հատուկ ռե ժիմի: Նման իրավիճակի պատճառը կոր ոնավա րակի տարածման ահագնացող չափերն ու գրանցված մ ահվան դեպքերի թիվն են: Ճշգրտման համար

ասենք, որ խոսքը ոչ թե թե ստ տալու եւ քո վիդ վար ակա կիր չլինելը հավաստելու, այլ պա տվաստված լինելու վերաբերյալ է: Մեզ փոխանցեցին նաեւ, որ խնդիրներից մեկը շարունակում է մնալ պատ վաստան յութի հետ կապված ՌԴ-Եվրամիություն հակամար տությունը, ուոր ՌԴ-ն ընդունում է պատ վաստանյութերի իր արտադրա քով պ ատվաստված լինելը, ինչպես նաեւ ԵՄ անդամ երկրները չեն ընդունում ՌԴ-ի

արտադրանքի պա տվաստան յութով պա տվաստված լինելը՝ որպես հարցի վերջնակ ան կարգավորում ու լուծում: Նման իրավիճակը կյանքի կոչելու դեպքում մեր առո ղջապահական համակարգը կարող է կանգնել լրջագույն խնդրի առջեւ, այն է՝ հազարավոր մարդիկ միանգամից կգնան պա տվաստման, ու կգոյանան հսկայական հերթեր, քանի որ Ռուսաստանում աշխատելը շարունակում է մնալ մեր հազարավոր

հայրենակիցների ապրուստի հիմնական, եթե չասենք՝ միակ միջոցը, եւ նման սահմանափակումը կարող է սոցիալական լուրջ ցն ցումների հանգեցնել: Թերեւս քաղաքացիներին այլ ելք չի մնում, քան պա տվաստվելը, հակառակ դեպքում անգամ արատագնա աշխատանքով հանապազօրյա հացի համար գումար վաստակելը կարող է դառնալ անհնարին։