Շնորհակալություն այն ամենի համար, ինչ տվել ես մեզ, մեր նկատմամբ քո սիրո համար. Ամեն

Աղոթքը մեր հո գու շն չառությունն է, աղոթքի միջոցով շեշտվում է մեր կապը Բարձրյալի հետ, աղոթքը մեր սրտից բխող խոսքն է, որ մաքրում է մեր ս իրտը բոլոր մե ղքերից և չ ար խորհուրդներից: ԱՄԵՆԱԶՈՐ ՏԵՐ, փրկիր մեզ, մե ղավորներիս Ներիր մեզ մեր մեղք եըը և փ րկություն ուղարկիր մեզ և ամուր առ ողջություն տուր:

Շնորհակալ ենք, որ մեզ մենակ չես թողնում և մեզ տալիս ես հավատ հույս, սեր: Փառք քեզ ՏԵՐ: Փրկիր և օգնիր իմ ընտանիքին, առո ղջություն տուր մեզ, իմ երեխաներին, իմ թոռներին, իմ բոլոր հարսներին ու իմ հարազատներին ու մերձավորներին, ծանոթներին ու բարեկամներին: Մեզ հանգստություն և ուրախություն տուր,

պահպանիր մեզ մե ղսավոր գայ թակղություններից: Շնորհակալություն այն ամենի համար, ինչ տվել ես մեզ, մեր նկատմամբ քո սիրո համար: Խնդրում եմ նայիր ինձ, քո ծառային, հանգստացրու, օգնիր ազատվել հի վանդություններից, օգնիր ազատվել բոլոր ցա վերից: Ներիր մեր բոլոր մե ղքերը: Հեռու պահիր իմ երեխաներին, իմ թոռներին, իմ հարսներին, իմ մերձավորներին ու բարեկամներին հի վանդություններից, ֆիզիկական ու հո գեկան ցա վերից ու տառապանքներից, ողողիր նրանց քո լույսով, ներիր նրանց մե ղքերը, առաջնորդիր նրանց: Ամեն: