Շնորհակալ եմ այս հրաշք բաղադրատոմսի համար, գիշերվա մի մասն այլևս զուգարանում չեմ անցակացնում, նրանք ովքեր ունեն այդ խնդիրը, լավ կհասկանան ինձ

Անմի զապահությունը անտանելի ու շատ տհա ճ խնդիր է: Շա տ ծեր մարդիկ են տա ռապում անմի զապահության խնդրով: Ամոբղջ գիշեր ստիպված ես լինում վազել զուգարան: Ե վ երբեմն շատ միջոցներ չեն օգնում, անարդյուն ավետ են: Այս բաղադրատոմսը հիանալի արդյունք է ապահովում: Կարելի է պատրաստել և դրանով

բու ժվել տարվա ցանկացած եղանակին: Դրա համար անհրաժեշտ է վերցնել բալենու ճյուղեր: Ճյուղերը վերցնել այն երկարությամբ, որպեսզի դրանք տեղավորվեն թեյնիկի կամ կաթսայի մեջ: Բալենու ճյուղ երը լցնել կաթսայի կամ թեյնիկի մեջ և դրանց վրա լցնել 4 անգամ շատ ջուր, հասցնել եռման և եռացնել15 րոպե: Եփուկը խմել, երբ և

որքան ցանկանաք, ջրի և թեյի փոխարեն: Մի քանի օրվա ընթացքում դրական արյունքը ակնհայտ կլինի: Հիշեցում. նախքան օգտագործելը բալենու ճյուղերը թողնել ողջ գիշեր ջրի մեջ, որպեսզի դրանց վրայի փոշին լիովին մաքրվի: Նույն ճյուղերը կարելի է օգտագործել այնքան ժամանակ, մինչև որ դրանք եփելիս դադարեն գույն

տալ: Ի դեպ, բալի կորիզները նույնպես ունեն բու ժիչ հատկություն: Դրանք օգտակար են երի կամաք արային հիվ անդության դեպքում: Պտղակոթերը կարելի է հավաքել և չորացնել, դրանք հիանալի մի զամ ուղ միջոց են երիկամների և մի զապարկի հի վանդությունների դեպքում, օգտակար են այ տուցների, մ իզաքար ային հի վանդությունների դեպքում, դադարեցնում են փ որլուծ ությունը: