Որտեղ նստել, որ ո ղջ մնալ վթ արի ժամանակ․ ամենաանվտ անգ տեղերը

Նավը Մասնագետների կարծիքով ՝ նավի վրա առավել անվտ անգ վայրերն են վերին տախտակամածն ու լոգարանախցերը, որոնք գտնվում են դրան մոտ: Նավաբեկ ության ժամանակ նավի վերին մասը սու զվում է ջրի մեջ վերջում ։ Վ տանգավոր են համարվում ստորին լոգարանախցիկները։ Հենց այնտեղ է, որ ճե ղքվածքների դեպքում ջուրը սկսում է հոսել և նման լոգարաններից տարհանման դեպքում ավելի դժվար է

դուրս գալ ։ Էք ստրեմալ իրավիճակում ող բերգական ելքը նվազեցնելու համար նաև խորհուրդ է տրվում պահպանել հիմնական կանոնները : Ուսումնասիրել տարհանման պլանը: Լավագույն լուծումը կլինի այն լուսանկարելը: Տարհանումը կատարվում է կազմակերպված խմբի կողմից:Նավից փչովի նավակի մեջ տարհանման դեպքում համոզվեք, որ կոշիկի վրա մետաղական մասեր չկան:  Նետվելով ջրի մեջ, ավելի լավ

է <<զին վորիկաձև>>, մեկ ձեռքով սեղմելով փր կարարական բաճկոնը, իսկ մյուսով փակելով քիթը և բերանը: 2.  Փորձագետները մինչ այժմ չեն կարողանում ընդհանուր կարծիքի գալ, թե ինքնաթիռի որ մասն է պակաս վտ անգավոր ։ Եվ դեռ մեծ մասը կարծում է, որ այն ն ստատեղերը, որոնք գտնվում են հետևի մասում, ավելի քիչ վտ անգավոր են, քան առաջին շարքերում բիզնես դասերը: Վիճակագրության

հիմքում վերցվել են Ամերիկայի անվտա նգության ազգային խորհրդի ուսումնասիրութ յունները, որոնք անցկացվել են 30 տարվա ընթացքում։ Արդյունքում պարզվել է, որ ավ իաաղ ետից փր կվածների 70% — ը նստած է եղել ինքնաթիռի պոչին մոտ ։Հետաքրքիր փաստ է Novate.ru-ից՝ այս պահին ժամանակակից ինքնաթիռներից ամենաանվ տանգը Boeing 777-ն է: Շահագործման բոլոր տարիների ընթացքում այս մոդելը թռել է

մոտ 20 միլիոն ժամ: Շահագործման ողջ ընթացքում Բոինգ 777-ը կորցրել է մեկ նավ և 3 մարդ զո հվել է: 3. Գնացք Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ առաջին բանը, որը կազմում է գնացքի մեքենավարը, ներառում է ար գելակման ռեժիմը: Շարժումից դեպի ար գելակ կտրուկ անցում կատարելուց տեղի է ունենում շարժակազմի ուժեղ ց նց ում, որը կարող է հանգեցնել ուղևորների շրջանում վն ասվածքների: Առավել վտ անգավոր

տեղերը շարժման ուղղությանն են, քանի որ կտրուկ ար գելակումից մարդը կարող է ընկնել: Անվ տանգ են համարվում այն դարակները, որոնք գտնվում են շարժման ուղղությամբ, քանի որ հարվածի ժամանակ իներցիայի ուժը ձեզ կմոտեցնի պատին:Խցիկի ընտրության ժամանակ նախապատվությունը տալ նրանց, որոնք գտնվում են կազմի կեսին: Ամենավ տանգավոր վագոնները գնացքի գլխից առաջին երկուսն են և այն, որը գտնվում է պոչում: