Որ դեպքում կարող եք թեստ չհանձնել և չպատվաստվել․ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐ

ԱՆ Հի վանդությո ւնների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի վար ակիչ և ոչ վար ակիչ հիվ անդությո ւնների համա ճարակաբանո ւթյան վարչության պետ Ռոմելլա Աբովյանը մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց, որ կո րոնա վիրու սով հի վանդացած և բո ւժված մարդը 90 օր ազատված է թեստի կամ պա տվաստման պահանջից: «Մեզ մոտ 90 օր ժամկետն է, այսինքն նախորդ 90 օրվա ընթացքում հի վանդացած անձինք,

որպես բացառություն են և իրենք չեն հանձնելու թեստ և չեն պա տվաստվելու»,-նշեց մասնագետը: Ռոմելլա Աբովյանը նաև նշեց, որ մարդիկ ուշ են թեստավորվում, և արդեն իսկ բավականին ախ տահարված են լինում թո քերը: «Այդ պարագայում պարզապես հնարավոր չի լինում կազմակերպել արդյունավետ բո ւժումը»,-ասաց նա: