Ուղղակի չեք հավատա, երբ պատմեմ, թե ինչը ինձ օգնեց ազատվել միջո ղային ճո ղվածքից՝ գր իժայից․ կիսվում եմ իմ փորձով

Թե րապ ևտիկ նպատակներով, մեղրամոմն (прополисный холстик) օգտագործվում է հետևյալ կերպ: Նախ, այն բաժանվում է մի քանի մասերի, տաքացվում է գոլորշիով, ապա դրվում է հի վանդ տեղի վրա պր ոպոլիսի կողմով: Վրայից հյ ուսվածքը պետք է ծածկվի թաղանթվ և լավ փաթաթվի, ցանկալի է բրդյա շորով:Տաքանալով մարմնից, պրո պոլիսը կսկսի ակտիվորեն կլանվել մաշկի միջով: Ո ղնաշարի ճո ղվածքի ժամանակ նման կո մպրեսը խորհուրդ է տրվում անել գիշերը: Իսկ սրացման ժամանակ, ուժեղ ցա վային նո պաների դեպքում, ավելի լավ է կրել առանց

հանելու:Բացի մեջքի ցա վերի հեռացումից, մեղրամոմն օգտագործվում է ոտքերի սն կային հի վանդությունների դեմ պա յքարում ։ Հյու սվածքից պատրաստվում են բո ւժիչ ներբաններ և կիսգուլպաներ: Որպեսզի այր վածքները բու ժվեն ավելի արագ, նրանց վրա դնում են <<положок>>-ներ, որոնք յուղված են կարագով: Մեղրամոմը ավելի լավ է գնել գարնանը և վստահելի մեղվապահներից: Հաշվի առեք, որ որքան մուգ և բուրավետ է մեղրամոմը, այնքան ավելի օգտակար նյութեր կան դրա վրա: Այն կարելի է օգտագործել բազմակի անգամ, մինչև որ վերանա պրո պոլիսային շերտը:Բայց կա

մի նրբություն: Ող նաշարի ճո ղվածքների բու ժման ժամանակ պետք է օգտագործել համալիր մոտեցում, վարել ակտիվ ապրելակերպ և անպայման ամրապնդել մեջքի մկ անները ։Շատ մարդկանց վի րահատությունից փր կել է բժ իշկ Բուբնովսկու բու ժական մարմնամարզությունը, որը բաղկացած է մի շարք պարզ վարժություններից, որոնք անմիջապես թեթևացնում են մեջքի ցա վը: Որպեսզի մեջքը չցա վի, ազատվեք նստակյաց ապրելակերպից, շատ քայլեք, վազեք, լողացեք և զբաղվեք ֆիզկուլտուրայով:Նյութը հրապարակման պատրաստեց news520media.com կայքը։