Ում չի կարելի ուտել կարտոֆիլ ԿԱՏԵԳՈՐԻԿ կերպով․ ահա, թե ինչ են ասում բժ իշկները

Շաքարախ տի հակում Հարվարդի գիտնականները 20 տարի շարունակ հետազոտություն են անցկացրել, որին մասնակցել է մոտ 85 հազար հ իվանդ։ Արդյունքում պարզվել է, որ կարտոֆիլի չափից շատ օգտագործումը նպաստում է 2-րդ տիպի դիաբետի զարգացմանը ։Շաբաթական 2-4 անգամ կարտոֆիլ օգտագործողների մոտ դիաբ ետ են ախնտորոշել 7 տոկոսով ավելի հաճախ ՝ համեմատած նրանց հետ,

ովքեր այն կերել են շաբաթական մեկ անգամ, իսկ կարտոֆիլի ֆրիի շաբաթական չափաբաժինները հի վանդության հավանականությունը 19 տոկոսով բարձրացրել են ։ Ճար պի պատճառով ֆրի կարտոֆիլն ամենավնա սակարն էր։ Հիպերտոնիա Մեկ այլ ուսումնասիրության ընթացքում պարզվել է, որ այն կանայք, ովքեր շաբաթական 4-5 բաժին են կերել, ունեցել են 11% — ով բարձր հի պերտոնիայի ռիսկ, համեմատած նրանց հետ, ովքեր մեկ չափաբաժնից ոչ ավելի են օգտագործել: Կարտոֆիլի ֆրիի

բացասական ազդեցությունը նույնիսկ ավելի բարձր էր ՝ 17%: Հո դերի հ իվանդություններ Որոշ հի վանդներ նշում են, որ իրենց հո դերը վա տանում են կարտոֆիլ, լոլիկ, սմբուկ ուտելուց հետո: Այս ռեակցիայի հիմնական պատճառը տ րո պան ալ կալո իդի առկայությունն է, որի նկատմամբ շատերը շատ զգայուն են ։Ահա թե ինչ է ասում նորման Չայլդերսը, ար թրիտի հետազոտությունների հիմնադրամի հիմնադիրը. <<Ավելի քան 1 400 կամավորների ավելի քան 20 տարի հետազոտելուց

հետո պարզվել է, որ սաղարթայիններն (пасленовие) են զգայուն մարդկանց մոտ արթ րիտի պատճառները:Դրանց նկատմամբ օ րգանիզմի զգայունությունը պարզելու համար բ իշկներն իրենց հի վանդներին խորհուրդ են տալիս անցկացնել նման փորձ ՝ սննդակարգից բացառել բոլոր սաղարթային (пасленовый) մթերքները երեք ամիս ժամկետով, իսկ հետո աստիճանաբար դրանք մեկ հատով: Այսպիսով, դուք կարող եք

հետևել, թե ինչպես է ա րթրիտը արձագանքում ձեր սեղանին կարտոֆիլի և նրա հարազատների հայտնվելուն: Ալ երգիա Կարտոֆիլի ալ երգիան հազվադեպ է պատահում, հաճախ երեխաները տառապում են դրանից: Ախ տանշանները նման են ընդհանուր սննդի ալ լեր գիաներին: Ամենատարածված դրսևորումներից են ցա նը, որը տեղի է ունենում անմիջապես ուտելուց հետո, շնչառական դժվարությունները և բերանի լոր ձաթաղ անթի այ տուցվածությունը: