Պարզվում է՝ փայլաթիթեղը կարող է բու ժել հազար ու մի ցա վ․ ահա, թե ինչպես է պետք այն կիրառել

Փայլաթիթեղը կիրառվում է բազմաթիվ հի վանդությունների բու ժման համար: Այն ունի հզոր հակաբո րբոքային և ներ ծ ծող հատկություն: Օրինակ, բու ժում է վեր քերը, վնա սվածքները, ֆու րունկուլները, ներ ծծում է հո դերում կուտակված աղ երը, նաև բու ժում է ո տնաթա թերի վրա աճող ոսկ րիկները:Բու ժման ազդեցություն ստանալու համար անհրաժեշտ է փայլաթիթեղը դնել հի վանդ տեղին գիշերը կամ ամբողջ օրվա ընթացքում, իսկ շպո րների ժամանակ փաթաթել կր ունկը և ամրացնել, որպեսզի այն չընկնի: Փայլաթիթեղը բո ւժում է նաև հա զը, եթե այն դնեք կր ծքավանդակի վրա,

անց է կացնում ատ ամի ցա վը, եթե դնեք այտին, ականջի ցա վը, եթե կապեք ականջին:Ուզում եմ պատմել կերակրի փայլաթիթեղը բո ւժական նպատակներով օգտագործելու մասին: Անհրաժեշտ է նրա մի թերթը կարել սավանի կամ թեթև ծածկոցի վրա, ապա դրաքնով ծածկվել մր սածության, հայ մորիտի, ռա դիկուլիտի, օս թեոխո նդրոզի, հո դացա վերի, ցր տահարության և վ ախի ժամանակ: Սա կարգավորում է ար յան ճն շումը, հանգստացնում է նյա րդերը, թեթևացնում է սթր եսը, հո գնածությունը, վերացնում է խո ւմարի սին դրոմը, վերականգնում

աշխատունակությունը և ամրացնում է իմո ւնիտետը: Պառկել դրա տակ պետք է սկսել օրական 5-10 րոպեով, ապա ավելացնել մինչև 15-20 րոպե: Այս կերպ, ընթացակարգի տևողությունը հասցնել 1,5-2 ժամ: Հանելուց հետո չի կարելի կտրուկ վեր կենալ: Պետք է հանգիստ պառկել ևս 5-10 րոպե։ Եթե դուք չեք կարող պառկել 2 ժամ դրա տակ, դուք կարող եք կարել փայլաթիթեղը գլխարկի կամ վերնաշապիկի

ներսում և հագնեք 20 րոպեով այդ <<կոստյում>>-ը: Լյ արդի, սր տի, ան ոթ ների, թո քերի, երի կամների հի վանդությունների դեպքում ֆոլգան կիրառվում է 1,5-2 ժամով: Վեգ տատիվ-անո թային դի ստոնիայի, հի պերտոնիայի և բարձր ջեր մ աստիճանի դեպքում փայլաթիթեղից <<աբադոկ>> են պատրաստում և դնում գլխին: Ես հաճախ օգտվում եմ փայլաթիթեղից և շատ գոհ եմ:Նյութը հրապարակման պատրաստեց news520media.com կայքը։