ՊՆ-ն շտապ հայտարարություն է տարածել հավաքի վերաբերյալ

Կառավարությունը հունվարի 13-ի նիստին որոշում ընդունեց հայտարարել պահեստազ որի առաջին խմբում հաշվառված շարքային, կրտսեր ենթասպ այական և սպ այական կազմերի պահեստազ որայինների վար­ժական հավաքներ` երեք ամիս ժամկետով` 2022 թվականի հունվարի 15-ից մինչև ապրիլի 15-ը:

Որոշման համաձայն՝ վարժական հավաքներին կներգրավեն մինչև 65 քաղաքացու, որոնցից 20-ը` բժ շկական մասնագիտություններ ունեցող սպ այական և 45-ը՝ ինժեներական մասնագիտություններ ունեցող շարքային և կրտսեր ենթասպ այական կազմերի պահեստազ որայիններ: Վարժական հավաքների ապահովման համար, երեք ամիս ժամկետով, 2022 թվականի հունվարի 15-ից մինչև ապրիլի 15-ը, ռա զմատրանսպորտային  պարտականություններ ունեցող մարմիններից կներգրավվի մինչև 45 միավոր տրանս­պորտային միջոց։

Սահմանվել է նաև, որ վարժական հավաքների անցկացման ժամանակա­հատ­վածում ներգրավված համապատասխան տրանսպորտային միջոցը ռա զմա­տրանս­պորտային պարտականություն ունեցող մարմնի կողմից կարող է փոխարինվել նույն տեսակի այլ տրանսպորտային միջոցով՝ համաձայնեցնելով տրանսպոր­տա­յին միջոցը ներգրաված մարմնի հետ: