Սա բո ւժում է ցանկացած հի վանդություն ՄԻՆՉԵՎ ՎԵՐՋ․ վերցնում եք կորիզն ու

Երևի ավոկադոյի նմանությունը ար գանդի հետ պատահականություն չէ: Սա օգնում է կանանց պահպանել իրենց վերա րտադրողական կարողությունները և նվազեցնում է ար գանդի վզ իկի դիս պլազիան:Ավոկադոն նաև շատ օգտակար է կանանց համար հ ղիության փուլում։ Ֆո լաթթուն (կամ վի տամին B9), որը պարունակվում է մրգերում մեծ քանակությամբ, պատասխանատու է կենդանի հյու սվածքների աճի համար, այնպես որ դա պարզապես անհրաժեշտ է սաղմի ձևավորման ժամանակ բնածին ար

ատների զարգացումը կանխելու համար:Կիսահագեցած ճա րպային թ թուների շնորհիվ ավոկադոյի օգտագործումը բարելավում է հիշողությունը և կենտրոն ացումը:Ավոկադոյում պարունակվող կա լիումը նպաստում է սրտ ի ճիշտ աշխատանքին,նորմայի է հանգեցնում օր գանիզմում ջրային-աղային փոխանակությունը և բարձրացնում է սթ րեսային դիմ ադրողականու թյունը:Ավոկադոյի օլ աթթուն կազմալուծում է ավելցուկային խո լեստերինը ար յան

մեջ:Ավոկադոյի կազմի մեջ մտնող պղինձը խոչընդոտում է սակավա րյունությանը (ան եմիա), իսկ Վի տամին B2-ը (ռ իբոֆլավին) մասնակցում է ա րյան կարմիր բջ իջների ձևավորմանը:Աղցանին ավելացրած ավոկադոն կօգնի մրգերի և բանջարեղենի կար ոտին ոիդների յուրացմանը, իսկ դա անհրաժեշտ է ոսկ րերի, ատ ամի էմ ալի և մա զերի ամրապնդման համար: Այնուամենայնիվ, այսպիսին է ֆո սֆորի ազդեցությունը ավ ոկադոյի կազմում:Հին ժամանակներից ավոկադոն համարվում է հրաշալի ա ֆրոդի զիակ, որը բարելավում է տղամարդկանց պոտ ենցիան և ուժեղացնում կանանց ցանկությունը ։Նյութը հրապարակման պատրաստեց news520media.com կայքը։