Սա դարձավ իմ ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ու ազատեց ինձ երա կների վարի կոզ լայնացումից․ ահա, թե ինչպես եմ պատրաստել թուրմը

Ջրային թուրմ դառը արտեմիսիայից 1-2 ճաշի գդալ մանրացված չոր դառը ար տեմիսիայի վրա լցնել 1 բաժակ եռացրած ջուր և թրմել ջրային բաղնիքում 20 րոպե: Թրմել, քամել: Ընդունեք օրական 3 անգամ, ուտելուց կես ժամ առաջ 1-2 ճաշի գդալ: Սպիրտային թուրմ դառը Արտեմիսիայից 250 գ թարմ մայիսյան դառը Արտեմիսիայի վրա լցնել 0,5 լ օղի, խցան դրեք, թրմեք մութ տեղում սենյակային ջերմաստիճանում 21

օրվա ընթացքում,քամեք: Քսեք հ իվանդ տեղերին: Խմեք օրական 4 անգամ ուտելուց կես ժամ առաջ (4 — րդ ընդունելությունը ՝ գիշերը) 1 թեյի գդալ:Խմելու դեպքում խստորեն հետևեք դե ղաչափին և առանց 2-3 շաբաթ ընդմիջման մի ընդունեք դ եղը: Չափից շատ դ ոզայի դեպքում առաջանում են այ րոցներ, մար սողական խանգար ումներ, գլ խացա վեր, գլ խապտույտներ: Նման ախ տանիշների առաջացման

դեպքում պետք է դադարեցնել թուրմերի ընդունումը: Հ ղիության և կրծքով կերակրման ժամանակ, ստ ամոքսի և տասներկումատնյա աղ իքի խ ոցի, ստա մոքսային հյութի բարձր թթվայնությամբ գա ստրիտի, սուր խո լեցիստ իտի, էնտե րոկո լիտների, գիրության ժամանակ հակաց ուցված է այս միջոցի ընդունումը: Հնարավոր է անհատական անտանելիություն: Արտեմիսից կոմպրեսս թթու կաթով

Թարմ դառը արտեմիսիան քերեք և շիլա դրաձրեք ծաղկաբույլերի հետ միասին: Մանրակրկիտ խառնեք ստացված հումքը թթու կաթով 1:1 համամասնությամբ: Այս միջոցը հավասարապես տարածեք թանզիվի կամ նուրբ բամբակյա գործվածքների վրա և քսեք հի վանդ տեղերին: Իրականացրեք ընթացակարգը ամեն օր 3-4 օրվա ընթացքում, ապա տվեք ընդմիջում 5-7 օր և դուք կարող եք կրկնել: