Սա մեկ հար վածով կբո ւժի լյա րդն ու կմաքրի օր գանիզմը․ միայն պետք է ճիշտ պատրաստել այն

Նարնջագույն մասուրները, որոնք հավաքվել են սեպտեմբերին, ունեն սննդանյութերի ամենաբարձր կոնցենտրացիան: Մի փոքր ուշ, երբ հատապտուղները կարմրում են, դրանցում վի տամինների պարունակությունը փոքր-ինչ նվազում է։ Որո՞նք են մասուրի բո ւժիչ հատկությունները: Մասուրը սննդանյութերի պարունակության ռեկորդակիրն է։ Նրա հիմնական տարբերակիչ հատկանիշն, իհարկե, կարելի է համարել մրգերում վ իտամին C-ի առատությունը, որը 50 անգամ գերազանցում է կիտրոնին։

Մասուրը պարունակում է նաև B1, B2, K, E, B6 վի տամիններ, կենսաֆլավո նոիդներ, շաքա րներ, պեկ տիններ, օր գանական թթուներ, դաբա ղանյութեր, երկաթի աղեր, մա նգան, ֆո սֆոր, մագն եզիում, կա լցիում։ Մասուրը ունի նաև հզոր ֆիտոն ցիդային և մա նրէասպ ան հատկություններ։ Մանրացված մրգերի թուրմը հիանալի կերպով գործում է որպես խոլեր ետիկ և հակաբոր բոքային նյութ, ունի բարերար ազդեցություն մարսո ղական համակարգի վրա, ունի մի զամուղ ազդեցություն և չի գր գռում երի կամների էպ իթելը:

Պետք է ասել, որ վի տամին C-ի հարուստ պարունակությունը նվազեցնում է ար յա ն մեջ խոլես տերինի մակարդակը և, հետևաբար, կանխում է աթ երոսկլ երոզային սալերի առաջացումը։ Վի տամին P-ն ամրացնում է մազանո թները և նպաստում ասկոր բինաթթվի ավելի լավ կլանմանը: Նյութը հրապարակման պատրաստեց news520media.com կայքը։