Սխտորի և կիտրոնի այս ԶԱՐՄԱՆԱՀՐԱՇ թուրմը կմաքրի ձեր անո թները մեկ հար վածով․ ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ

Խոլ եստերինը մարդու արյան մեջ պարունակվող բավականին վտ անգավոր նյութ է, որը հանգեցնում է անո թային լուրջ հիվա նդությունների։ Դրա չափազանց մեծ քանակությունը կարող է հանգեցնել ին սուլտի։ Ուստի մեր ան ոթները պարբերաբար մաքրման կարիք ունեն, ինչը կամրապնդի դրանք և կկանխի վնա սները։ Անո թները մաքրող բժշ կական միջոցները էժան չեն։

Իսկ սխտորն ու կիտրոնը մատչելի են, հասանելի են բոլորին, ուստի ավելի լավ է օգտագործել ժողովրդական մեթոդը, որը չի զիջում բժշ կական պատրաստուկների արդյունավետությանը։ Մթերքներից կարելի է թուրմ պատրաստել, որը հնարավորինս կարճ ժամանակում կմաքրի անո թները ավելորդ խոլե ստերինից և այլ վնա սակար նյութերից։ Ստորև տեսանյութում ներկայացված տեսանյութում կարող եք տեսնել այդ հզոր միջոցի պատրաստման եղանակը: