Վերջապես հայտնի է այն պատ վաստանյութը, որ 90% արդյունավետություն է ցույց տվել կորո նա վի րուսի դեմ

Պատ վաստ անյութի մշակումը սկսվել է դեռ տարեսկզբին, երբ նոր էր հայտնի դարձել վի րուսի մասին ։ 2020 թվականի սեպտեմբերի դրությամբ տարբեր ընկերությունների և բժ շկական հաստատությունների կողմից մշակվում է շուրջ 200 պոտենցիալ պա տվաս տանյութ։ Ամբողջ աշխարհի գիտնականները դրա վրա աշխատում են առանց ձեռքերը ծալելու ։Մարդկանց վրա փորձարկումներն սկսվել են 40 պատրաստուկների

համար։ Ներկայումս յոթ պոտենցիալ պա տվաս տանյութեր անցնում են կլ ինիկական փորձարկումների III փուլ: Մինչև վերջերս լավ նորություններ այդ ճակատից չեն ստացվել։ ԱՀԿ-ն հայտարարել է, որ հույս ունի, որ պատ վաստան յութը կհայտնվի 18 ամսից ։ Բայց ամեն ինչ բարդացել է մշտական մո ւտացիաների վի րուսի և

ուսումնասիրության դժվարությունների հետ:Սակայն բարի լուրը վերջապես եկավ։ Ամերիկյան Pf izer դեղ ագործական ընկերությունը և գերմանական b io ntech կե նսաբանական ձեռնարկությունը հաստատել են, որ իրենց նոր պատ վաստա նյութն աշխատում է ։ Նրանք պնդում են, որ այն կօգնի կան խել CO VID-19 վա րակի դեպքերի 90% — ը ։ Հետազոտության արդյունքները Այս պ ատվաստա նյութի փորձարկման

երրորդ փուլը մեկնարկել է հուլիսի 27-ին ։ 43000 մարդ է մաքսնակցել դրան:Նրանց կեսին հա կագ են է սր սկվել, իսկ մնացածին ՝ պլա ցե բո։ Հետազոտության ընթացքում չի հայտնաբերվել դե ղամիջոցի որևէ լուրջ կողմնակի բարդություններ: Այժմ մշակողները մտադիր են դիմել դե ղի գրանցումն արագացնելու համար: Նախատես վում է, որ նոր պա տվաստ անյութը հնարավոր կլինի օգտագործել արդեն նոյեմբերի

վերջին ։ Գիտնականները լավատեսորեն են տրամադրված և պա տվաստա նյութը դիտարկում են որպես պան դե միային վերջ տալու օպտիմալ հնարավորություն: Վերջապես կմոռանանք այն սահմանափակումների մասին, որոնց հետ մենք ապրում ենք վերջին տարին ։Այժմ կլինիկական փորձարկումների փուլում են գտնվում մի քանի պա տվաստա նյութեր, բայց միայն դա է ցույց տվել այդքան բարձր արդյունավետություն ։