Փառք քեզ, Տեր Աստված, դո՛ւ ես լույս, դո՛ւ ես կյանք․ Փառավորման աղոթք՝ մեր Տիրոջը

Փառք քեզ, Տեր Աստված, Դո՛ւ ես լույս, Դո՛ւ ես կյանք․ փառավորման աղոթք՝ մեր Տիրոջը․ Ո՜վ Դու, որ մեզ համար մ եղապա րտ եղար, որպեսզի մենք Քեզանով արդարանանք: Ո՜վ Դու, որ մեզ համար երկրավոր եղար, որպեսզի մենք Քեզանով երկնավորներ լինենք: Ո՜վ Դու, որ մեզ համար հաց եղար, որպեսզի մենք, Քեզ ճաշակելով, սրբվենք: Տո՛ւր Քո ցա վերով լի Մարմինը՝ որպես ամենայն սրտի սրբարար կերակուր:

Մատռվակի՛ր Քո Ար յան անմեղ վտակը՝ կաթեցնելով ի հագուրդ անմեղության մարդկանց որդիների: Մեկնի՛ր աշխարհի ծովում թա ղվածներիս Քո փրկական խաչը՝ առ Քեզ վեր հանող:Կարոտեցինք շնորհի, սփռի՛ր, լքվ ած մնացինք գործերից, քաւի՛ր, խարխափում ենք խավարում, ճառագայթի՛ր, ընկանք հավատից, հաստատի՛ր: Դո՛ւ ես յույս, Դո՛ւ ես լույս, Դո՛ւ ես կյանք, Դո՛ւ ես քավո ւթիւն, Դո՛ւ ի՛նքն իսկ անմա հություն:

Քո սիրով ինձ այցելել ես՛Փրկություն ես պարգեվել քո գրկում գտել եմ ես խաղաղություն՛ և ամեն բանի համար շնորհակալ եմ անսահման նվիրում եմ ես իմ սիրտը միայն քեզ,իմ փոխարեն ես դու զո հվել խաչի մա հով ես մա հացել քո զո հով ինձ պարգեվել ես կյանք հավիտյան, հիմա կարող եմ քո ար յամբ’ քո առջև գալ համարձակ և նայել աչքերիդ սիրով հիմա երգում եմ Փառք Քեզ ՀԻՍՈՒՍ Փառք Քեզ Հիսուս Փառք քեզ Տեր Արքա Հիսուս