Փողի ծառը իսկական ՊԱՐԳԵՎ է մարդկությանը․ Այն բու ժում է այնպիսի հի վանդություններ, ինչպիսիք են

Փողի ծառի բու ժիչ հատկությունները. Աննշան այ րվածքներ, կտ րվածքներ, կ ապտուկներ, սա լջարդեր, վեր քեր Մի քանի տերեւ քսեք քերիչով և քսեք վնա սված հատվածին։ Ապա ամրացրեք վի րակապով: Փոխեք վ իրակապը յուրաքանչյուր հինգ ժամը մեկ։ Օգնում է միջատների խա յթոցներին Միջատների խ այթոցները օրական 4 անգամ յուղեք այս օգտակար բույսի տերևների հյութով։ Պ իելոնե ֆրիտ և ցի ստիտ 5 տերեւ մանրացնել, լցնել 200 մլ տաք ջուր։ Այնուհետեւ թողեք մեկ ժամ և քամեք:

Ընդունել օրական երկու անգամ ուտելուց 20 րոպե առաջ մեկ ճաշի գդալ։ Կո կորդի ցա վ 10 տերեւից քամել հյութը, խառնել 300 մլ տաք ջրի հետ։ Օրական 3 անգամ ողողել ուտելուց հետո։ Ստամոքսի և տասներկումատ նյա ա ղիքի խոց Առաջին կերակուրից մեկ ժամ առաջ կերեք երկու տերեւ՝ մանրակրկիտ ծամելով։ Շրթունքների վրա հեր պես. Մի քանի տերևներից քամել հյութ։ Յուրաքանչյուր 30 րոպեն մեկ յուղեք տու ժած տարածքը: Դուք կարող եք դա անել այլ կերպ՝ բամբակյա սկավառակը թրջեք հյութով,

դրեք ախ տահարված հատվածի վրա և ամրացրեք այն։ Ան գինա, տոն զիլիտ. 10 տերեւից քամել հյութ, խառնել 200 մլ ջրի հետ։ Օրական 3-5 անգամ ողողում արեք։ Ս տամոքսի և տասներկումա տնյա ա ղիքի պե պտիկ խո ց. Առավոտյան, ուտելուց 1 ժամ առաջ, կերեք 2 տերեւ՝ մանրակրկիտ ծամելով։ Պի ելոնեֆ րիտ, ցի ստիտ: 5 տերեւը մանրացնել, լցնել 200 մլ տաք ջուր, թողնել 1 ժամ, քամել։ Վերցրեք 1 ճ. գդալ օրական 3 անգամ ուտելուց առաջ։ Ար թրիտ, ա րթրոզ. 10-15 տերեւից հյութ քամել, քնելուց առաջ յուղել ա խտահարված հո դերը։ Հեմ ոռոյ. Կցեք կտրված թերթիկ, անմիջապես օգնում է: Այ րվածքներ, կա պտուկներ, վե րքեր, կտ րվածքներ, թար ախակո ւյտներ. Կիրառեք ցողունը վնա սված հատվածին, ամրացրեք վի րակապով: Փոխեք վ իրակապը, երբ այն չորանում է (2-3 ժամ):