Փորձված գերհզոր միջոց հո դացա վի դեմ․ Ընդամենը հարկավոր է օգտագործել

Բաղադրատոմսն առաջարկում է մեկը, որի մայրը տանջվել է ծն կահո դի ց ավից: Բժ իշկները նրա մոտ ար թրիտ են ա խտորոշել՝ հո դերի սուր բո րբոքում: Երբեմն կինն անտանելի ցա վից օրերով անկողնուց չի ելել: Ինչեր ասես, որ չեն փորձել. կինը պառկել է հի վանդանոցում, ներա րկումներ ընդունել, որոնք, սակայն, օգնել են շատ

կարճ ժամանակով, ապա ցա վերը վերսկսվել են: Հի վանդությունը գնալով խորացել է, տանջել թե՛ գիշերը, թե՛ օրվա ընթացքում: Ու, ինչպես միշտ է լինում, մի անգամ զրույցի ընթացքում մի ապաքինված նախկին հի վանդ պատմում է իր գլ խով անցածն ու առաջարկում բու ժվելու իր միջոցը, որն առանձնակի դժվարություն չի ներկայա

ցնում, իսկ արդյունքը արագ զգալի է դառնում: Պետք է կարտոֆիլի ծիլերը պոկել (ոչ կանաչը, սպիտակը), դրանք լցնել ապակյա տարայի մեջ ու վրան օղ ի ավելացնել այնքան, որ ծիլերը ծածկվեն: Թրմել 2 շաբաթ մութ ու տաք տեղում: Այդ թր մուկով պետք է թրջոցներ դնել հի վանդի հ ոդերին կամ տ րորել, ապա բրդյա շալ փաթաթել

ու 2 ժամ պահել, մեկ անգամ էլ նույնը կրկնել գիշերը: Ու մեր պատմության հերոսը, հույսը կտրած բոլոր հայտնի տարբերակներից, որոշում է այդ միջոցն էլ փորձել: Նա հավատացնում է, որ մեկ շաբաթ հետո արդեն սուր ցա վը նահանջել էր, իսկ 2 ամիս անց նույնիսկ ոտքի է կանգնել: