Քչերին է հայտնի, որ ընկյուզի կեղևն ավելի օգտակար է, քան ՀԵՆՑ ընկյուզը ․ Այն բու ժում է անքնությունը, մաքրում է այ րան անո թները և ոչ միայն

Պոպոկի կեղևը պարունակում է շատ կարևոր տարրեր մարդու ներքին օր գանների և ար յան մատակարարման համակարգի համար։ Կոտրված կեղևը նետելով աղ բամանի մեջ՝ մենք մեզ զրկում ենք նյութերի որոշակի համամասնությունից, որոնք կարող են օգնել մարդուն հաղթահարել ա րյան ան ոթների մաքրումը, դրանով իսկ կանխելով թր ոմբոզի առաջացումը: Հի պերտոնիկ հի վանդների համար Հի պերտոնիկ հիվ անդների համար պոպոկի կեղևի թուրմը կարող է հիանալի պրոֆիլակտիկ միջոց լինել, որը նորմալացնում է ար յան ճն շումը: Ավելին, նման թուրմ պատրաստելն ամենևին էլ դժվար չէ:Նախ պետք է ուտել 15 հատ պոպոկ, միայն կեղևը, իհարկե, պետք է մնա։

Մենք թրմելու ենք դա։ Կեղևը պետք է մանրակրկիտ լվանալ և չորացնել: Վերցրեք մի բաժակ կամ էմալապատ աման և դրեք այնտեղ պատրաստված բեկորները: Կեղևի վրա լցրեք օ ղի (պահանջվում է մեկ շիշ) և դրեք չոր, տաք տեղում։Երկու շաբաթ շարունակ պետք է թրմել օ ղու մեջ թաթախված պոպոկի կեղևը, այս ժամանակահատվածից հետո ձեր տանը կհայտնվի կում արինով հարուստ հիանալի դե ղամիջոց։Այս նյութը, մտնելով ար յան մեջ, կարողանում է լուծել և հեռացնել ա րյան մակարդուկները շրջանառության համակարգից։ Բացի այդ, ստացված թե րապևտիկ միջոցը կարող է հաջողությամբ օգտագործվել բր ոնխների բու ժման մեջ՝ օգնելով

լուծել դրանցում ձևավորված խցանումները։ Անքնությունից Օրինակ՝ Կալմ իկական ավանդական բժ շկությունն օգտագործում է պոպոկի կեղևը՝ դե ղամիջոց պատրաստելու համար, որն օգնում է հաղթահարել անք նությունը, գլ խապտույտը, ցն ցումները և նույնիսկ կա կազելը։ Կա լմիկիայում այս բնական դե ղամիջոցը ստանալու համար պոպոկի կճեպը եփում են կաթի մեջ։ Պոպոկի կճեպի մոխրի կիրառում Հին ժամանակներում մարդիկ այ րում էին պոպոկի կեղևները: Միաժամանակ գոյացած մոխիրը նրանց կողմից ակտիվորեն օգտագործվում էր պե պտիկ խո ցերի բո ւժման համար։ Դրական արդյունք ստանալու համար այս մոխիրը խառնել են գինու և

բուսական յուղի հետ։ Գլխին քսում էին այդ նույն բաղադրությունը, եթե հանկարծ այն վար ակվեր մա զաթափությամբ: Այն նպաստում է վե րքերի ավելի կարճաժամկետ ապա քինմանը և ազդում մազերի աճի բարձրացմանը:Այսօր այս ձևով պոպոկի կեղևը կարող է օգտագործվել ակտիվացված ած խածնի փոխարեն ջուրը ախ տահանելու համար: Այս մոխիրը շատ ավելի արդյունավետ է, քան ա ծուխը ջուրը ճա ռագայթումից մաքրելու համար: Պոպոկի կեղևի այս օգտակար հատկությունը մարդիկ օգտագործում են նաև մարդու օր գանիզմից ճա ռագայթային արտադրանքները հեռացնելու համար։Նյութը հրապարակման պատրաստեց news520media.com կայքը։